Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta Iestāžu katalogs

 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 21015311
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 21015321.
 • Speciālās vispārējās vidējās izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods  31015311.

 

Par pāreju uz mācībām latviešu valodā

2022. gada 29. septembrī Saeima pieņēma grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, kas paredz pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā trīs gadu laikā.

Saskaņā ar grozījumiem likumos

 • no 2023. gada 1. septembra izglītības process tikai valsts valodā tiks īstenots pirmsskolas izglītībā un pamatizglītības pakāpē 1., 4. un 7. klasē.
 • no 2024. gada 1. septembra mācības tikai valsts valodā uzsāks 2., 5. un 8. klašu skolēni,
 • no 2025. gada 1. septembra mācības tikai valsts valodā uzsāks 3., 6. un 9. klases.

Rīgas 66. vidusskolas piedāvātie komplekti vispārējās vidējās izglītības programmā

Skolas īstenotās vispārējās vidējās izglītības programma ļaus iegūt zināšanas un attīstīt noderīgas prasmes, lai sagatavotos studijām jebkura virziena programmās.

PAMATKURSI (pārsvarā apgūstami 10. un 11. klasē):

Valodu mācību joma

 • Latviešu valoda un literatūra I, optimālais līmenis
 • Angļu valoda I (B2), optimālais līmenis
 • Vācu valoda  (B1)/ Krievu valoda un literatūra(B1), vispārīgais līmenis

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

 • Vēsture un sociālās zinātnes I, optimālais līmenis

Kultūras un mākslas mācību joma

 • Kultūras  pamati, vispārīgais līmenis

Dabaszinātņu mācību joma

 • Fizika I, optimālais līmenis
 • Ķīmija I, optimālais līmenis
 • Bioloģija I, optimālais līmenis
 • Ģeogrāfija I, optimālais līmenis

Matemātikas mācību joma

 • Matemātika I, optimālais līmenis

Tehnoloģiju mācību joma

 • Datorika, vispārīgais līmenis

Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma

 • Sports un veselība, optimālais līmenis

Vidusskolas laikā izglītojamiem jāizvēlas un jāapgūst viena no komandu spēlēm – volejbols vai basketbols, viena no vienspēlēm – badmintons vai galda teniss, jāizvēlas un jāapgūst viens no kustību mākslas veidiem – dejas vai fitness, jāizvēlas un jāapgūst viena no divām āra fiziskajām aktivitātēm – vieglatlētika vai riteņbraukšana/slēpošana. Kādu no iepriekš minētajām aktivitātēm izglītojamie varēs aizvietot ar peldēšanu baseinā.

PADZIĻINĀTIE KURSI (apgūstami 12. klasē):

VALODU, SABIEDRĪBAS VADĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIRZIENĀ –

 • Latviešu valoda un literatūra II, augstākais līmenis
 • Angļu valoda II, augstākais līmenis
 • Ģeogrāfija II, augstākais līmenis

SOCIĀLO ZINĀTŅU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS, SABIEDRĪBAS VADĪBAS UN TIESĪBU VIRZIENĀ –

 • Sociālās zinātnes II, augstākais līmenis
 • Angļu valoda II, augstākais līmenis
 • Ģeogrāfija II, augstākais līmenis

STARPDISCIPLINĀRS KURSS – PROJEKTA DARBS (vienā no padziļinātajiem mācību priekšmetiem)

SPECIALIZĒTIE KURSI (var izvēlēties, ja nepārsniedz atļauto stundu slodzi) –

 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Publiskā uzstāšanās
 • Radošā rakstīšana