66_2022_KALENDĀRS_MAIJS_JŪNIJS

Izglītības procesa organizēšanas kārtība, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Izglītības procesa organizēšana no 15.11.2021.

 Skolēna e karte

Skolēna e karte ir skolēna apliecība Rīgas pilsētas pašvaldībā. Kartes izgatavo Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”. Detalizēta informācija ir šeit.

Uz kartes jābūt izglītības iestādes direktora parakstam un uzlīmētai hologrammai ar klases numuru.

Jaunas Skolēna e kartes obligāti jāsaņem skolēniem, uzsākot mācības 1. klasē un 5. klasē. Skolēnu e kartes piesaka izglītojamā vecāki elektroniski vietnē www.eriga.lv