2018_gada_septembris_Pašnovērtējuma_ziņojums

66_2020_IZGLĪTĪBAS_PROCESA_ORGANIZĒŠANAS_KĀRTĪBA_2020_2021

66_2020_7_DEC_ATTĀLINĀTĀS_MĀCĪBAS_KĀRTĪBA

66_2020_2021_KALENDĀRS_MAIJS

 Skolēna e karte

Skolēna e karte ir skolēna apliecība Rīgas pilsētas pašvaldībā. Kartes izgatavo Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”. Detalizēta informācija ir šeit.

Uz kartes jābūt izglītības iestādes direktora parakstam un uzlīmētai hologrammai ar klases numuru.

Jaunas Skolēna e kartes obligāti jāsaņem skolēniem, uzsākot mācības 1. klasē un 5. klasē. Skolēnu e kartes piesaka izglītojamā vecāki elektroniski vietnē www.eriga.lv