66_2022_3_NTS_IEKŠĒJĀS_KĀRTĪBAS_NOTEIKUMI_ML

66_2022_2_NTS_ELEKTROENERĢIJAS_SILTUMA_TAUPĪŠANAS_KĀRTĪBAS_NOTEIKUMI_ML

66_2022_4_NTS_KĀRTIBA_IZGLĪTIBAS_PROCESS_2022_2023_ML 

2022_OKT_VECĀKIEM_PAR_ĒDINĀŠANU

 Skolēna e karte

Skolēna e karte ir skolēna apliecība Rīgas pilsētas pašvaldībā. Kartes izgatavo Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”. Detalizēta informācija ir šeit.

Uz kartes jābūt izglītības iestādes direktora parakstam un uzlīmētai hologrammai ar klases numuru.

Jaunas Skolēna e kartes obligāti jāsaņem skolēniem, uzsākot mācības 1. , 5. un 10. klasē. Skolēnu e kartes piesaka izglītojamā vecāki elektroniski vietnē www.eriga.lv