Rīgas 66. vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Rīgas 66. vidusskolas tīmekļvietni –  https://r66vs.riga.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. 

Piekļūstamības izvērtējums veikts, izmantojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai (WCAG 2/0 AA).

Visas sadaļas tīmekļvietnē ir pilnībā piekļūstamas.

Pārlūkprogrammas ļauj tuvināt un tālināt tīmekļvietnes saturu. To iespējams veikt, nospiežot Ctrl un “+” vai “- ” taustiņus vai turot Ctrl taustiņu un ritinot uz augšu vai uz leju ar peles rullīti.

Tīmekļvietnē nav uznirstošo logu, kas varētu apgrūtināt lietotāja iespējas izmantot publicēto saturu.

Interneta pārlūkiem var arī izmantot spraudņus, piemēram, Chrome, Microsoft Edge – spraudnis High Contrast, Mozila Firefox – spraudnis Font Contrast u.c.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Rīgas 66. vidusskolas mājaslapas piekļūstamības izvērtējums.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Rīgas 66. vidusskola  nodrošina tīmekļvietnes daļēju atbilstību Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” noteiktajām prasībām, turpmāk minēto iemeslu dēļ.

  • Attēliem trūkst rekomendācijām atbilstoši alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai par attēlos redzamo. Alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem tiks uzsākta, jaunu attēlu pievienošanas gadījumā, no 2021. gada maija un esošo resursu iespēju robežās tīmekļa vietnes pamatsadaļās.
  • vairāki mājaslapā ievietotie dokumenti ir PDF formātā, un tie ar palīgprogrammatūrām nav piekļūstami.
  • Tīmekļvietnes kontrasts pamatā atbilst kritērijiem, taču nepieciešamības gadījumā to iespējams mainīt, uzinstalējot pārlūka spraudni.

Šis paziņojums un izvērtējums pirmo reizi tika sagatavots 2020. gada 17. decembrī un atkārtoti pārskatīts 2021. gada 19. aprīlī. Izvērtēšanu veica Rīgas 66. vidusskola.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Rīgas 66. vidusskolu rakstot uz r66vs@riga.lv.

Kā tiek uzlabota mājaslapas pieejamība

Tīmekļvietne regulāri tiek pārbaudīta un, saņemot kļūdu paziņojumus, nepilnības tiek novērstas, uzlabojot tīmekļvietnes piekļūstamību.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, ziņojiet, rakstot vai zvanot, sazinoties ar mums:

E-pasts: r66vs@riga.lv

Tālrunis: +371 67474500

Adrese: Katrīnas iela 4, Rīga, LV-1045, Latvija

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

Sūdzību iesniegšana

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis:  +371 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 17.12.2020. un aktualizēts 19.04.2021.