Skolā uzņem bērnus ar fiziskās attīstības traucējumiem, pamatojoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un vecāku iesniegumu, ar nosacījumu, ka attiecīgajā klasē ir brīvas vietas.
 

Informācija par uzņemšanu vidusskolā 2023./2024.m.g.

Dokumentu pieņemšana  uzņemšanai vidusskolā sāksies 2023. gada

  • 19. jūnijā – pretendentu rindā no plkst. 10:00 līdz 13.00,
  • 21. jūnijā no plkst. 10:00 līdz 18.00 un
  • 22. jūnijā no plkst. 10:00 līdz 13.00.

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un pamatizglītības apliecība, sekmju izraksts un CE sertifikāti ( ja nav iespējas izdrukāt, to izdarīs skolā).

Saņemot Valsts Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu (norādīts IP kods 21015311 vai 21015321),  vecākiem nekavējoties jāsazinās ar Rīgas 66. vidusskolas administrāciju un jāvienojas par tikšanos, lai  iesniegtu dokumentus bērna uzņemšanai 1. klasē vai par pretendenta iesnieguma atsaukšanu.