Saņemot Rīgas 66. speciālās vidusskolas paziņojumu par bērna uzņemšanu 1. klasē 2020./2021.m.g., vecākiem 10 kalendāro dienu laikā pēc šī paziņojuma saņemšanas jāiesniedz iesniegums par bērna uzņemšanu vai par iesnieguma atsaukšanu.

Iesniegumu iesniegt elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz skolas e-pastu: r66svs@riga.lv, vai izmantojot portāla www.latvija.lv pieejamo pakalpojumu Iesniegums iestādei (veicot autentifikāciju).

Iesnieguma veidlapa Iesniegums_1kl_5311_LV

Iesnieguma veidlapa Iesniegums_1kl_5321_mazākumtautību

Skolā uzņem bērnus ar skoliozi, ortopēdiskām slimībām un kustību traucējumiem, pamatojoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un vecāku iesniegumu, ar nosacījumu, ka attiecīgajā klasē ir brīvas vietas.

Mācību gada laikā katru pirmdienu un trešdienu no plkst. 15.00- 17.00 ir pieejama individuāla pretendenta un viņa vecāku konsultācija pie skolas ārsta ortopēda, medicīnisko dokumentu sagatavošana Valsts pedagoģiski medicīniskajai komisijai.