2023./2024.mācību gads

Lepojamies!

Pamatojoties uz matemātikas 74. olimpiādes 2. posma Rīgas valstspilsētas pašvaldības rīcības komisijas 20.03.2024. lēmumu par apbalvojumu piešķiršanu matemātikas 74. olimpiādes 2. posma uzvarētājiem 5. – 8.klašu grupā Rīgas valstspilsētas pašvaldībā, piešķirt 2. vietu un apbalvot ar diplomu Rīgas 66. vidusskolas 6.a klases skolnieci Kseniju Rusakovu.

Izteikt pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei Rīgas 66. vidusskolas skolotājai Ainai Kalnietei.

Lepojamies!

Pamatojoties uz ģeogrāfijas valsts 41. olimpiādes 9.-12.klašu skolēniem 2. posma Rīgas valstspilsētas pašvaldībā rīcības komisijas 26.02.2024. lēmumu piešķirt ATZINĪBU par veiksmīgu piedalīšanos Rīgas 66. vidusskolas skolniekam 12.a klases skolniekam Artim Ralfam Vanagam.

Paldies skolotājai Elitai Segliņai par ieguldīto darbu!

Lepojamies!

Pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas ķīmijas 65. olimpiādes 2. posma rīcības komisijas 31.01.2024. lēmumu piešķirt ATZINĪBU par veiksmīgu piedalīšanos Rīgas 66. vidusskolas 9.b klases skolēnam Aleksandram Kļimanovam.

Paldies skolotājai Larisai Prokofjevai par ieguldīto darbu!

Lepojamies!

Pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas fizikas 74. olimpiādes 2. posma rīcības komisijas 01.02.2024. lēmumu piešķirt 3. vietu un apbalvot ar diplomu Rīgas 66. vidusskolas 9. klases skolēnu Aleksandru Kļimanovu.

Izteikt pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei Rīgas 66. vidusskolas skolotājai Maya Samusevich.

Lepojamies

Pamatojoties uz 08.12.2023. rīkojumu Nr. RIMC-23-163-rs “Par apbalvojumu piešķiršanu Rīgas valstspilsētas krievu valodas 52. olimpiādes 2. posma 10. – 12. klašu uzvarētājiem” piešķirta ATZINĪBA 10. a klases skolniecei Anastasijai Kosihai.

Paldies skolotājai Ellai Ņesterenko par ieguldīto darbu!

Lepojamies

Mūsu skolas skolēni novembra mēnesī piedalījās Rīgas valstspilsētas pašvaldības angļu valodas 53.olimpiādes 2.posmā 10.-12. klašu skolēniem un 7.-9.klašu skolēniem.

Lepojamies ar saviem uzvarētājiem:

 • Artis Ralfs Vanags, 12. a klase – 3.vieta
 • Beatrise Bērtulsone, 11. a klase – 3.vieta
 • Eriks Rasiņš, 9.a klase – atzinība

Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei skolotājai Maijai Liepkalnai.


2022./2023.mācību gads

Lepojamies!

Matemātikas valsts 73. olimpiādes 3. posms  notika 2023. gada 6.aprīlī LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē.

9.a klases skolniekam NIKITAM  BARANOVAM – ZELTS, 1. pakāpes diploms.

Izsakām pateicību pedagogam Lilijai Priedniecei – Jēgermanei par atbalstu talantīgajiem skolēniem.

NIKITU  BARANOVU žūrijas komisija uzaicināja piedalīties Starptautiskās matemātikas olimpiādes (International Mathematical Olympiad jeb IMO) atlases sacensībās, kas notiks 23. un 24.aprīlī.

LEPOJAMIES!

Fizikas valsts 73. olimpiādes 3. posms  notika 2023. gada 23.-24. martā plkst. 10.00 – 17.00 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, Rīgā.

9.a klases skolniekam NIKITAM  BARANOVAM – ZELTS, 1. pakāpes diploms.

Izsakām pateicību pedagogam Maya Samusevich par atbalstu talantīgajiem skolēniem un līdzdalību valsts olimpiādes vērošanas komisijas darbā.

LEPOJAMIES

Pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas fizikas  73. olimpiādes 2. posma rīcības komisijas 06.02.2023. lēmumu 2.VIETA piešķirta 9.a klases skolniekam NIKITAM BARANOVAM.

LEPOJAMIES!

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas matemātikas 73. olimpiādes 2. posma rīcības komisijas 28.02.2023. lēmumu 1.VIETA piešķirta 9.a klases skolniekam NIKITAM BARANOVAM. Uzaicināts piedalīties Matemātikas valsts 73. olimpiādes 3. posmā, kas notiks 2023. gada 6.aprīlī LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē, Jelgavas ielā 3, Rīgā.

LEPOJAMIES!

Pamatojoties uz 49. latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 2. posma 11. – 12. klašu skolēniem Rīgas valstspilsētā rīcības komisijas 27.02.2023. lēmumu piešķirta ATZINĪBA par veiksmīgu piedalīšanos 12.a klases skolniecei LAURAI  ZIĻEVAI.

LEPOJAMIES!

Pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas ķīmijas  64. olimpiādes 2. posma rīcības komisijas 30.01.2023. lēmumu 2.VIETA piešķirta 9.a klases skolniekam NIKITAM BARANOVAM. Uzaicināts piedalīties Ķīmijas valsts 64. olimpiādē.

Zinātniski pētniecisko darbu publiskā aizstāvēšana

7. līdz 12. klašu skolēniem bija iespēja noklausīties 12. klašu ZPD prezentācijas. Skolēni varēja ņemt piemēru no šīm prezentācijām un smelties idejas saviem ZPD. Atmiņā ir palikusi 12.a klases skolnieces Amandas prezentācija par jaunu aplikācijas izveidi ēdienu pasūtīšanai kinoteātrī. 12.a klases skolēns Jānis savā ZPD pētīja Limbažu pilsētas pilsētplānojumu un izmantoja speciālas programmas datu apstrādei un kartes izveidei. 12.b skolēns Aleksandrs stāstīja par demogrāfisko situāciju Latvijā, par sava pētījuma aspektiem un izdarītajiem secinājumiem. Ļoti interesanta bija arī 12.b klases skolnieku Ņikitas un Aleksa prezentācija par mājdzīvnieku barošanas sistēmas moduli, ko varēja redzēt un izmēģināt klātbūtnē. Skolēni darbus prezentēja ļoti interesanti. Klausītāji pēc prezentācijām aktīvi uzdeva jautājumus un ieguva atbildes. 

Mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki, 2. posms

2022./2023. mācību gads

Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programma) 7. – 8. klasēm

 • Aleksandrs Kļimanovs, 8.b; sk. Sandra Ribkinska                 
 • Katrīna Korņeva, 7.b; sk. Sandra Ribkinska                                    

Angļu valoda 10. – 12. klasēm

 • Gunta Tikiņa, 12.a; sk. Maija Liepkalna           
 • Helēna Amanda Brūvere, 12.a; sk. Maija Liepkalna                                  
 • Jānis Zeidmans, 12.a; sk. Maija Liepkalna                                      
 • Laura Ziļeva, 12.a; sk. Maija Liepkalna                                
 • Artis Ralfs Vanags, 11.a; sk. Maija Liepkalna

Bioloģija 9. – 12. klasēm

 • Artūrs Šnepsts, 10.a; sk. Ilze Ikala                             
 • Zlata Dankere, 12.b; sk. Nadežda Boikova  
  • Nikita Baranovs, 9.a – 1.vieta, uzaicināts uz Valsts olimpiādes 3. posmu; sk. Ilze Ikala          
  • Nikita Baranovs, 9.a  – Valsts olimpiādes 3. posmā iegūta 1. vieta un piešķirts I pakāpes diploms               

Vācu valoda 10. – 12. klasēm

 • Laura Ziļeva, 12.a – uzaicināta uz Valsts olimpiādes 3. posma 1. kārtu; sk. Svetlana Golovanova          

Vēsture 9. – 12. klasēm

 • Nikita Baranovs, 9.a ; sk. Ginta Saulīte             
 • Artūrs Šnepsts, 10.a; sk. Ginta Saulīte                        
 • Artis Ralfs Vanags, 11.a; sk. Ginta Saulīte                  
 • Sandija Kirilova, 11.a; sk. Ginta Saulīte                               
 • Helēna Amanda Brūvere, 12.a; sk. Ginta Saulīte                             
 • Raitis Regža, 12.a; sk. Ginta Saulīte                                     
 • Jānis Zeidmans, 12.a; sk. Ginta Saulīte                                 

Ķīmija 9. – 12. klasēm    

 • Artūrs Šnepsts, 10.a; sk. Larisa Prokofjeva     
  • Nikita Baranovs, 9.a – 2.vieta, uzaicināts uz Valsts olimpiādes 3. posmu; sk. Larisa Prokofjeva     

                                

Fizika 9. – 12. klasēm

 • Aleksandrs Buslajevs, 12.b; sk. Maija Samuseviča                
 • Alekss Bebrišs – Fedotovs, 12.b; sk. Maija Samuseviča         
 • Ņikita Čursins, 12.b; sk. Maija Samuseviča                                    
 • Helēna Amanda Brūvere, 12.a; sk. Maija Samuseviča                               
 • Jānis Zeidmans, 12.a; sk. Maija Samuseviča                                   
 • Artūrs Šnepsts, 10.a; sk. Maija Samuseviča                                    
 • Artūrs Jevsejevs, 10.a; sk. Maija Samuseviča                                 
  • Nikita Baranovs, 9.a -uzaicināts uz Valsts olimpiādes 3. posmu; sk. Maija Samuseviča
 • Anastasija Kosiha, 9.a; sk. Maija Samuseviča                                 
 • Kaspars Matīss Strods, 9.a; sk. Maija Samuseviča                           
 • Mona Luīze Vītoliņa, 9.a; sk. Maija Samuseviča                                       

Ekonomika 10. – 12. klasēm

 • Elizabete Slokenberga, 11.a; sk. Elita Segliņa             
 • Artis Ralfs Vanags, 11.a; sk. Elita Segliņa                                      
 • Artūrs Jevsejevs, 10.a; sk. Elita Segliņa                                
 • Beatrise Bērtulsone, 10.a; sk. Elita Segliņa                                     

Latviešu valoda un literatūra 11. – 12. klasēm

 • Sandija Kirilova, 11.a; sk. Anna Drāke             
 • Artis Ralfs Vanags, 11.a; sk. Anna Drāke                             
 • Gunta Tikiņa, 12.a; sk. Dace Veigura               
 • Laura Ziļeva, 12.a; sk. Dace Veigura                                    
 • Helēna Amanda Brūvere, 12.a; sk. Dace Veigura                            
 • Jānis Zeidmans, 12.a; sk. Dace Veigura                                

Latviešu valoda un literatūra 8. – 9. klasēm

 • Kristiāna Tulkina, 8.a; sk. Dace Veigura           
 • Elza Čuma – Zvirbule, 8.a; sk. Dace Veigura                        
 • Eriks Rasiņš, 8.a; sk. Dace Veigura                                                

Matemātika 9. – 12. klasēm

 • Nikita Baranovs, 9.a; sk. Lilija Priedniece-Jēgermane           
 • Helēna Amanda Brūvere, 12.a; sk. Aina Kalniete                  
 • Jānis Zeidmans, 12.a; sk. Aina Kalniete                               

Ģeogrāfija 8. – 9. klasēm

 • Olivers Innuss, 8.a; sk. Elita Segliņa                
 • Linards Rūdolfs Līcītis, 8.a ; sk. Elita Segliņa                       

Ģeogrāfija 9. – 12. klasēm

 • Jānis Zeidmans, 12.a; sk. Elita Segliņa   
 • Raitis Regža, 12.a; sk. Elita Segliņa                                     
 • Helēna Amanda Brūvere, 12.a; sk. Elita Segliņa                              
 • Laura Ziļeva, 12.a; sk. Elita Segliņa                                     
 • Artis Ralfs Vanags, 11.a; sk. Elita Segliņa                                      
 • Elizabete Slokenberga, 11.a; sk. Elita Segliņa                                 
 • Roberts Bunde, 11.a ; sk. Elita Segliņa                       
 • Artūrs Šnepsts, 10.a; sk. Elita Segliņa                                  
 • Artūrs Jevsejevs, 10.a; sk. Elita Segliņa                                
 • Kaspars Matīss Strods, 9.a; sk. Elita Segliņa                                   
 • Anastasija Kosiha, 9.a; sk. Elita Segliņa                               
 • Nikita Baranovs, 9.a ; sk. Elita Segliņa                       
 • Akims Lotohs, 12.b; sk. Viktorija Podjablonska          
 • Natans Žilkins, 11.b; sk. Viktorija Podjablonska                   

Atklātā Latvijas Lingvistikas olimpiāde

 • Aleksandrs Kļimanovs, 8.b; sk. Ella Ņesterenko         
 • Alekss Piļipenko, 8.b; sk. Ella Ņesterenko                                      
 • Artemiy Shiryayev, 8.b; sk. Ella Ņesterenko                                   

LEPOJAMIES!

Pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas bioloģijas  45. olimpiādes 2. posma rīcības komisijas 16.12.2022. lēmumu 1.VIETA piešķirta 9.a klases skolniekam NIKITAM BARANOVAM.


2020./2021.mācību gads

Lepojamies!

2021.gada 26.februārī norisinājās Rīgas pilsētas matemātikas 71.olimpiādes 1. un 2. posms 5. – 8. klašu skolēniem. Olimpiāde notika online režīmā. Skolēniem bija nepieciešama izturība, jo abi posmi norisinājās vienā dienā viens pēc otra.

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas matemātikas 71.olimpiādes 2. posma rīcības komisijas 24.03.2021. lēmumu, esam uzzinājuši rezultātus:

 • 3.vieta – Rūdolfam Preimanim, 5.a klase
 • Atzinība – Aleksandram Kļimanovam, 6.b klase

Rīgas 66.vidusskola izsaka pateicību matemātikas skolotājām Ilgai Čečinai un Jekaterinai Antonovai!