Aicinām sev interesējošos jautājumus risināt attālināti, izmantojot pieejamo e-pakalpojumu nosūtot informāciju uz e-pasta adresi: r66vs@riga.lv vai Mykoob e-pastu . Lūdzam par visiem jautājumiem zvanīt pa tālruni 67334007 vai sazināties ar klases audzinātāju. Saziņa ar medicīnas personālu – tel.67320118.

  • Direktore – Elita Guruli
  • Direktora vietnieces izglītības jomā -Sņežana Rakstiņa, Silvija Seile, Inese Želinska
  • Direktores vietniece audzināšanas jomā – Zigrīda Lūse
  • Sociālais pedagogs – Lilija Priedniece-Jēgermane
  • Psihologs – Miks Valters
  • Skolas ārsts/ ortopēds – Svetlana Ļeseva