Uzmanību!

Skola pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē no šā gada 2021. gada 11.oktobra!

Aicinām sev interesējošos jautājumus risināt attālināti, izmantojot pieejamo e-pakalpojumu nosūtot informāciju uz e-pasta adresi: r66vs@riga.lv vai Mykoob e-pastu . Lūdzam par visiem jautājumiem zvanīt pa tālruni 67334007 vai sazināties ar klases audzinātāju.

  • Direktore – Elita Guruli
  • Direktora vietnieces izglītības jomā – Jeļena Šidlovska, Lolita Trukšāne, Inese Želinska
  • Direktores vietniece audzināšanas jomā – Zigrīda Lūse
  • Sociālais pedagogs – Raitis Zeps
  • Psihologs – Miks Valters
  • Skolas ārsts/ ortopēds – Svetlana Ļeseva