Aicinām mācīties Rīgas 66.  vidusskolā!

 Notiek skolēnu uzņemšana 1. un 10. klasēs. Pārējās klasēs skolēnus uzņem, ja ir brīvas vietas.

Skolā uzņem bērnus ar dažādiem stājas un kustību traucējumiem (piem., skoliozi, ortopēdiskām slimībām u.c.), pamatojoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un vecāku iesniegumu.

Skolai ir transports skolēnu ar smagiem kustību traucējumiem pārvadāšanai. Skola ir inženiertehniski pielāgota – ir uzbrauktuve, pacēlājs, kopš 2000. gada  – lifts, lai skolēni ar smagiem kustību traucējumiem varētu pārvietoties pa visu skolu.

Skolēni apgūst vispārizglītojošo izglītības programmu (t. i., tādus pašus mācību priekšmetus kā citās vidusskolās) un rehabilitācijas programmu. Rehabilitācijas programmas ietvaros notiek fiziskās aktivitātes:

  • ārstnieciskā vingrošana

Katru dienu sākot no pirmās klases līdz pat divpadsmitajai notiek ārstnieciskā vingrošana. Šo nodarbību laikā skolēni vingro speciālista uzraudzībā. Nodarbības vērstas uz pareizas stājas attīstīšanu un nostiprināšanu, stājas traucējumu korekciju.

  • individuālā vingrošana

Skolēni ar īpaši smagiem kustību un stājas traucējumiem pēc ārsta – ortopēda ieteikuma nodarbojas individuālās vingrošanas nodarbības. Tajās vienlaicīgi vingro ļoti neliels skolēnu skaits.

  • ritmika vai horeoterapija (1 reizi nedēļā)

Kustības un mūzika, kas pozitīvi ietekmē ikvienu cilvēku ir pamatā horeoterapijas nodarbībām. Horeoterapijas nodarbībās skolēni ar ritma un dejas palīdzību attīsta un nostiprina pareizas stājas un gaitas iemaņas, kā arī apgūst dejas pamatelementus.

  • peldēšana (4. – 12. kl. 1 reizi nedēļā)

Nodarbības peldbaseinā ir svarīga stājas traucējumu korekcijas daļa. Atrašanās ūdenī atslogo mugurkaulu un palīdz saspringušajam ķermenim atbrīvoties. Skolēniem ir iespēja apmeklēt peldēšanas nodarbības vienu reizi nedēļā.

  • masāžas kurss 10 reizes  (1 vai 2 reizes gadā) pēc skolas ārsta – ortopēda norādījuma

Rīgas 66.  vidusskola atrodas pie Viesturdārza (Dziesmu svētku parka) tuvu Rīgas klusajam centram.Skola


 Skolēna e karte

Skolēna e karte ir skolēna apliecība Rīgas pilsētas pašvaldībā. Kartes izgatavo Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”. Detalizēta informācija ir šeit.

Uz kartes jābūt izglītības iestādes direktora parakstam un uzlīmētai hologrammai ar klases numuru.

Jaunas Skolēna e kartes obligāti jāsaņem skolēniem, uzsākot mācības 1. klasē un 5. klasē. Skolēnu e kartes piesaka izglītojamā vecāki elektroniski vietnē www.eriga.lv