Aicinām mācīties Rīgas 66.vidusskolā!

 Notiek skolēnu uzņemšana 1. un 10. klasēs. Pārējās klasēs skolēnus uzņem, ja ir brīvas vietas.

Skolā uzņem bērnus ar dažādiem stājas un kustību traucējumiem (piem., skoliozi, ortopēdiskām slimībām u.c.), pamatojoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un vecāku iesniegumu.

Skolai ir transports skolēnu ar smagiem kustību traucējumiem pārvadāšanai. Skola ir inženiertehniski pielāgota – ir uzbrauktuve, pacēlājs, kopš 2000. gada  – lifts, lai skolēni ar smagiem kustību traucējumiem varētu pārvietoties pa visu skolu.

Skolēni apgūst vispārizglītojošo izglītības programmu (t. i., tādus pašus mācību priekšmetus kā citās vidusskolās) un rehabilitācijas programmu. Rehabilitācijas programmas ietvaros notiek fiziskās aktivitātes:

  • ārstnieciskā vingrošana: katru dienu sākot no 1.-12. klasei notiek ārstnieciskā vingrošana. Šo nodarbību laikā skolēni vingro speciālista uzraudzībā. Nodarbības vērstas uz pareizas stājas attīstīšanu un nostiprināšanu, stājas traucējumu korekciju.
  • individuālā vingrošana: skolēni ar īpaši smagiem kustību un stājas traucējumiem pēc ārsta – ortopēda ieteikuma nodarbojas individuālās vingrošanas nodarbības. Tajās vienlaicīgi vingro ļoti neliels skolēnu skaits.
  • ritmika un/vai horeoterapija (1 reizi nedēļā): kustības un mūzika, kas pozitīvi ietekmē ikvienu cilvēku ir pamatā horeoterapijas nodarbībām. Horeoterapijas nodarbībās skolēni ar ritma un dejas palīdzību attīsta un nostiprina pareizas stājas un gaitas iemaņas, kā arī apgūst dejas pamatelementus.
  • peldēšana (4. – 12. kl. 1 reizi nedēļā): Nodarbības peldbaseinā ir svarīga stājas traucējumu korekcijas daļa. Atrašanās ūdenī atslogo mugurkaulu un palīdz saspringušajam ķermenim atbrīvoties. Skolēniem ir iespēja apmeklēt peldēšanas nodarbības vienu reizi nedēļā.
  • masāžas kurss 10 reizes  (1 vai 2 reizes gadā) pēc skolas ārsta – ortopēda norādījuma