Piens un augļi skolai

2019./ 2020. mācību gadā ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Rīgas 66.speciālā vidusskola piedalās programmā “Piens un augļi skolai”.

No 1.oktobra sākas piena, augļu un dārzeņu piegāde izglītības iestādēm.

Gan piena produkti, gan augļi un dārzeņi tiek dalīti katrā mācību nedēļā trīs reizes. Augļu un dārzeņu izdale paredzēta 100 gramu porcijās. Sīkāk ar programmas īstenotāju piedāvājumiem var iepazīties mājas lapā 


Lasītprasmes pārbaude un monitorings

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti mūsu skola piedalās pētījumā (lasītprasmes DIBELS Next testa standartizācija pamatskolas klasēs) Eiropas Savienības struktūrfondu projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Projekta rezultātā tiks pabeigta lasītprasmes pārbaudes un monitoringa instrumenta DIBELS Next izstrāde skolēniem no sagatavošanas līdz 6. klasei. Aktuālajā pētniecības posmā 4.-6. klases materiālu izstrāde.

Pēc nejaušas atlases principa pētījumā tiks iekļauti apmēram 30 mūsu skolas skolēni.