Līdzdalība projektos 2021./ 2022. mācību gadā

  • Līdzdalība projektā SENsationalSTEM. Tas ir Somijas, Igaunijas un Latvijas sadarbības INTERREG projekts “Pārrobežu uzņēmējdarbības attīstība skolēniem ar speciālās izglītības vajadzībām zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomās”. Darba grupas mērķis ir nepilnu triju gadu laikā radīt starptautisku skolēnu uzņēmumu, kuri uzsāktu reālu darbību vai uzņēmumu simulāciju.
  • Latvijas «Skolas  soma».
  • Izglītojamo pašpārvalde 2021./2022. mācību gadā uzsāk līdzdalību  projektā «Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid -19 pandēmijas radīto seku mazināšanai», dalībnieki apgūs zināšanas par psihoemocionālo veselību un izstrādās savas skolas «Labbūtības ceļakarti» – labsajūtas celšanas plānu savas skolas kopienai.

Plānojam piedalīties projektā:

“Mēs par veselīgu Rīgu!” – pēc mācību procesa uzsākšanas un COVID-19 saslimstības rādītāju izvērtējuma, iesāksim līdzdalību projektā, kas paredz bezmaksas nodarbības ratiņdejās (svarīgi apzināt skolēnus, kuri vēlas piedalīties). Pieteikties pie Z. Lūses.

Projekts SENsationalSTEM

Rīgas 66.vidusskolas 10.a klases skolēni Viktorija, Gunta, Marks, Jānis, Laura un 10.b klases skolēni Stefānija, Alekss un Aleksandrs kopš 2021.gada 7.februāra ir uzsākuši aktīvu darbību Somijas, Igaunijas un Latvijas sadarbības INTERREG projektā “Pārrobežu uzņēmējdarbības attīstība skolēniem ar speciālās izglītības vajadzībām zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomās” SENsationalSTEM. Visu triju valstu skolēnu pirmā trīs stundu Starta nometne notika Microsoft Teams platformā.

Katrā darba grupā ir visu triju valstu skolēni un viņus atbalstošie pedagogi. Saziņa notiek angļu valodā. Darba grupu mērķis ir nepilnu triju gadu laikā radīt starptautisku skolēnu uzņēmumu, kuri uzsāktu reālu darbību vai uzņēmumu simulāciju.


Lasītprasmes pārbaude un monitorings

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti mūsu skola piedalās pētījumā (lasītprasmes DIBELS Next testa standartizācija pamatskolas klasēs) Eiropas Savienības struktūrfondu projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Projekta rezultātā tiks pabeigta lasītprasmes pārbaudes un monitoringa instrumenta DIBELS Next izstrāde skolēniem no sagatavošanas līdz 6. klasei. Aktuālajā pētniecības posmā 4.-6. klases materiālu izstrāde.

Pēc nejaušas atlases principa pētījumā tiks iekļauti apmēram 30 mūsu skolas skolēni.