Karjeras izglītība


2020./2021.mācību gads


Nav atrasta neviena ziņa.

2019./2020.mācību gads


9.a klase Karjeras dienās – RSU medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā 5.12.2019.

Uz Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru izvēlējāmies doties, lai uzzinātu kā notiek topošo mediķu mācību process, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Tas, ko redzējām mūs pārsteidza vārda tiešā nozīmē. Šis centrs ir modernākais medicīnas izglītības centrs Baltijā.

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā studenti, izmantojot mulāžas, mācību trenažierus, mācību lelles un simulatorus, apgūst nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes darbam ar pacientu – sākot no vienkāršām manipulācijām un beidzot ar sarežģītām ķirurģiskām operācijām, arī dzemdību pieņemšanu.

Apskatījām mulāžas, kuras anatomiski veidotas pēc cilvēka muskuļu līdzības, ar attiecīgu pretestību, ja tiek veikt injekcija. Pēc daudzkārtējas to lietošanas tiek nomanīts mulāžas virsējais slānis – āda, un mulāžu var turpināt lietot apmācībai.

No stimulatoriem iespaidīgākais ir Human Patient Simulator – kurš spēj elpot un reaģēt uz anestēzijas gāzi. Simulatoram datorā ir sagatavotas 50 dažādas programmas jeb klīniskie gadījumi saistībā ar elpošanas un kardiovaskulāro sitēmu, kā arī stimulators reaģē uz ievadītajiem medikamentiem. Informatīvo materiālu par praktizēšanās iespējām gids atraktīvi papildināja ar  stāstījumu no studentu praksēs pieredzētā.

Protams, ka simulatora darbības vada pasniedzējs, kurš inscinē situācijas, kas notiek, ja tiek veiktas konkrētas manipulācijas ar simulatoru.

Darbībā redzējām arī Sim New B – stimulatoru, kurš paredzēts jaundzimušo neatliekamās medicīniskās palīdzības un atdzīvināšanas prasmju apguvei.

Mums bija arī iespēja saprast cik smaga ir defibliratora soma un  neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstu somas ikdienā.

Kopumā uz dažādiem simulatoriem un mācību trenažieriem ir ieprogrammēti 334 klīniskie gadījumi.

Šeit mācās ne tikai topošie medicīnas darbinieki, bet arī praktizējas pasniedzēji un aktīvie mediķi. Šeit nepieciešamības gadījumā pulcējas ārstējošie ārsti, lai izskatītu kādu sarežģītu vai neparastu klīnisko gadījumu.

Pēc RSU medicīnas izglītības tehnoloģiju centra apmeklējuma pārrunājot redzēto un dzirdēto, konstatējām, ka šeit ir visas iespējas, lai studenti pirms došanās praksēs, būtu sagatavoti reālajai situācijai, lai viņi būtu pārliecināti par savām darbībām, ko arī savā stāstījumā uzsvēra mūsu gids.

Tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku virsnieku.

 Šī nodarbība bija saistīta ar skolēnu patriotisko audzināšanu un karjeras izvēles iespējām.

19. novembrī pie 1.-4.a klasēm viesojās Nacionālo bruņoto spēku virsnieks, kas iepazīstināja skolēnus gan ar sevi personīgi, gan ar savu nodarbošanos un savu militārā dienesta pieredzi. Virsnieks šo nodarbību ievadīja ar skolēnu vispārēju iztaujāšanu par dienestu, ko viņi jau zina, ko ir dzirdējuši, un ko labprāt uzzinātu. Tālāk nodarbības laikā tika apspriesti jautājumi par patriotismu un šī jēdziena nozīmi.  Skolēni ļoti aktīvi iesaistījās diskusijā gan par patriotismu, gan arī par militārā dienesta jautājumiem.

Nodarbība ļoti labi uzsvēra valstiskās piederības nozīmi, kā arī parādīja militārās karjeras izvēles iespējas un tās priekšrocības Latvijā. Virsnieks labi prata piesaistīt skolēnu labvēlību, tādējādi nodrošinot skolēnu motivāciju klausīties un arī apzināties militārā dienesta nepieciešamību Latvijas valsts labā.

1. a un 4. a klase iepazīstot profesijas poligrāfijas uzņēmumā “PusePlus”

Novembris ir svētku mēnesis. Tuvojas arī Ziemassvētki. Skolēni mācību stundās jau ir gan izgatavojuši, gan zīmējuši apsveikuma kartiņas, gan rakstījuši pašus apsveikumus. Runājot par to, kur veikali ņem apsveikuma kartiņas un citas tamlīdzīgas lietas, noskaidrojām, ka tādas īstas skaidrības skolēniem nav. Tika nolemts, ka jābrauc uz kādu no vietām, kur tās tiek ražotas.

Nonākot poligrāfijas un tirdzniecības uzņēmumā “PusePlus”, pirmkārt noskaidrojām, ko nozīmē “poligrāfija”. Poligrāfija ir tehnikas nozare, kas apvieno dažādus drukas veidus – tekstu un ilustrāciju druka – pavairošanai lielā skaitā. Sarežģīti? Protams.

Uzņēmums ir diezgan jauns, tas dibināts 1997. gadā. Uzņēmumam ir liels mērķis – kļūt par vadošo atklātņu izdevniecību Baltijas reģionā un ar savu produkciju iesaistīties Eiropas Savienības tirgus apritē.

Uzzinājām, ka bez apsveikuma kartiņām uzņēmumā tiek ražoti ielūgumi, diplomi, speciālas aploksnes,  kurās var ielikt naudu, dāvanu karti vai teātra biļeti, dāvanu maisiņi, apdrukātas krūzes. Pēc pasūtījuma izgatavo arī kalendārus.

Mūs sagaidīja ļoti smaidīga un laipna darbiniece, kas mums pastāstīja, kā un kur top apsveikuma kartiņas.

Vispirms mākslinieks rada ideju. Tālāk zīmē skici vai nu uz papīra, vai datorā. Datorā ir īpaša programma, ar kuras palīdzību datorgrafiķe katrai kartiņai izvēlas vispiemērotāko krāsu. Kad kartiņas ir uzzīmētas, tās nosūta uz citu tipogrāfiju, kur šīs kartiņas drukā uz lielām loksnēm, ar speciālām mašīnām izgriež. Tad tās atgriežas “PusePlus”, kur tās nonāk noliktavā. Tur ir šķirotāja – darbiniece, kas kartiņas šķiro, saskaita un sagatavo pārdošanai. Vēl noliktavā ir pakotāji, kas saskaitītās kartiņas kārto kastēs, kastes – plauktos.

Dīvaini likās, ka uzņēmumā strādā māksliniece- rokdarbniece, kura izgatavo aplicētas apsveikuma kartiņas. Mums radās jautājums, cik eksemplāros tad katra kartiņa ir jāizgatavo? Atbilde – vismaz 50! Aplicēto kartiņu paraugu arī ir daudz – vismaz 100. Tādēļ uzņēmums algo palīgus, kas mājās pēc parauga izgatavo nepieciešamo skaitu kartiņu.

Vēl šajā uzņēmumā strādā menedžeri, kas sadarbojas ar tirdzniecības uzņēmumiem, grāmatveži, kas rēķina ieņēmumus un izdevumus, kā arī darbinieku algas. Arī šie darbinieki lieto datorprogrammas.

Daži bērni jokoja, ka skolā mēs mācāmies zīmēt, līmēt, rēķināt un rakstīt, nedaudz jāpamācās datoru lietošana, tātad esam gatavi darbam šajā uzņēmumā.

Pēc ekskursijas pa uzņēmumu, skolēniem bija jāizvēlas 2 apsveikuma kartiņas no plašā krājuma, kuras vislabāk patīk. Kad skolēni pēc rūpīgas apskates beidzot bija izvēlējušies, darbinieki šīs kartiņas katram uzdāvināja. Paldies!

9. a un 10.a klase Rīgas ūdens Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva”

Katram no mums agrāk vai vēlāk būs jāizvēlas kāda profesija vai amats. Karjeras izglītības nolūkā devāmies uz uzņēmuma “Rīgas ūdens” bioloģiskās attīrīšanas staciju “Daugavgrīva”.

            Šajā uzņēmumā nonāk kanalizācijas un lietus notekūdeņi no visas Rīgas un daļas Jūrmalas pilsētas.

            Tuvojoties attīrīšanas iekārtām, jau autobusā, esot vēl krietni tālu no mūsu mērķa,  sajutām nepatīkamu smaku. Piebraucot tuvāk, smaka bija samazinājusies, jo smakas izplatībā noteicošais ir vēja virziens.

Visas Rīgas kanalizācijas cauruļu kopgarums ir 1143 km. Lai netīrais ūdens pieveiktu tik garu ceļu, Rīgā ir uzstādītas vairāk nekā 80 kanalizācijas sūkņu stacijas. Nonākot attīrīšanas stacijā, ūdens pa divām caurulēm, kuru diametrs ir 1.4 m, gāžas vaļējā betona baseinā. Tur notiek rupju piesārņojumu atdalīšana. Viss, kas lielāks par 3mm paliek uz mehāniskajām restēm. Atkritumi tiek presēti un nogādāti izgāztuvē. Lieki piebilst, ka smaka, kas valdīja šo cauruļu tuvumā, bija briesmīga.

Attīrīšanas stacijas teritorijā atrodas 6 milzīgi 40 m diametrā un 6 m dziļi baseini, kuros notiek pirmreizējā nostādināšana. Šeit lielie organiskie piemaisījumi pamazām nosēžas.

Izrādās, ka bioloģiskās attīrīšanas pamatā ir dūņas, kas dabā atrodamas ikvienā ūdenskrātuvē.

Lai ūdens tiktu attīrīts līdz tādam, ka to drīkst iepludināt jūrā, notekūdeņiem vēl nākas iet cauri vairākiem attīrīšanas procesiem. Rezultātā tas tiek saukts par tehnisko ūdeni. Attīrītais ūdens pa cauruļvadiem nonāk pie jūras esošā rezervuārā un no turienes pa caurulēm, kas stiepjas 2,4 kilometrus no krasta, 17 metru dziļumā tiek piemaisīts jūras ūdenim.

Lai arī visi ūdens kvalitātes rādītāji tiek kontrolēti un to normas salīdzinot ar ES prasībām ir daudz augstākas, sarunā atsevišķi jaunieši tomēr nebija pārliecināti, vai gribētu šeit apmeklēt pludmali.

Apmeklējām arī dispečeru telpu, jo cilvēkam šeit ir tikai kontrolējoša loma. Dispečeru telpā pārrunājām par nepieciešamo izglītību, kas nepieciešama, laistrādātu šajā bioloģiskās attīrīšanas stacijā. Nepieciešami gan ķīmiķi, gan fiziķi, gan dažādi tehnisko risinājumu speciālisti. Ierīču remonta cehā nepieciešami mehāniķi. Neiztikt arī bez šoferiem, kuri strādā gan ar traktortehniku, gan pārējo autoparku. Ļoti liela loma ir datorspeciālistiem.

Pēc ekskursijas pārrunājot redzēto un dzirdēto, neviens no jauniešiem neizteica gatavību nākt šeit strādāt, jo neskatoties uz to, ka speciālistu darbs nav ārpus telpām, uzmācīgaisā smaka bija jūtama visur. Mēs attīrīšanas iekārtas apmeklējām rudenī, bet varam tikai iedomāties, kādas sajūtas ir šeit ierodoties gada siltajā laikā.

Karjeras diena Latvijas Radio

Šogad karjeras nedēļas ietvaros 2. a klase devās uz Latvijas radio studiju, lai iepazītos ar profesijām, kas sastopamas strādājot radio. Skolēni iepazinās ar Latvijas radio dažādām raidstacijām, ko katra no tām raida un kādai auditorijai tā ir domāta. Skolēni apmeklēja dažādas radio studijas, kurās strādā speciālisti, kas pilda savai darba specifikai atbilstošus pienākumus.

Kā pirmo skolēni iepazina operatoru – tehnisko speciālistu, kas sēž pie vairākiem monitoriem un nepārtraukti vēro, lai viss process, kas tiek raidīts pa radio noritētu vislabākajā kārtībā. Ja tomēr gadās kāda kļūme, ko operators ievēro, tad tūlīt to novērš, jo pat visīsākais klusuma brīdis radio klausītājiem radīs nepatīkamu iespaidu.

Tālāk skolēni iepazina ļoti radošu un raibu studiju, jo viena siena šajā telpā bija noklāta ar visdažādākajām fotogrāfijām no dažādiem kolektīvajiem saietiem, radio vadītāju prieka brīžiem, ceļojumiem, kā arī foto ar viesiem, kas ciemojās radio studijā. Tur viņi vēroja radio vadītāja darbu. Latvijas Radio 5 vadītājs stāstīja skolēniem, kādai auditorijai domāta šī raidstacija. Mēs dzirdējām šai raidstacijai atbilstošas dziesmas, ko radio vadītājs atskaņoja un arī pieteica. Tas bija ļoti interesants un līdz šim neredzēts darbs, ko ikdienā mēs uztveram tikai ar dzirdi.

Kādā citā studijā, kurā parasti tiek aicinātas slavenas vai uzmanības vērtas personības uz ierakstīšanu kādam raidījumam, skolēni uzzināja atšķirību starp studijas ierakstiem un tiešraidē atskaņotiem skaņdarbiem, raidījumiem.

Pēc radio studiju apskates devāmies uz koncertzāli, kurā tiek aicināti dažādi izpildītāji, muzikanti. Šajā nelielajā, taču diezgan ietilpīgajā zālē tiek aicināti arī visu radio strādājošo darbinieku ģimenes ar viņu bērniem uz Ziemassvētku eglītēm.

Skolēni uzzināja, cik kopumā ir Latvijas radio raidstaciju, ka katrā no tām strādā savs speciālists, kas vada atbilstošai mērķauditorijai atbilstošus raidījumus un skaņdarbus. Mums ļoti patika šis karjeras nedēļai veltītais pārgājiens, jo skolēni uzzināja daudz jauna un līdz šim nedzirdēta par profesijām, kuru kopdarba rezultātu mēs dzirdam ik dienas pa radio.

Karjeras dienas – LU akadēmiskais centrs 15.10.2019.

Latvijas Universitātes akadēmiskais centrs ir ceļš nākotnē, kas vēl tikai top un kuru veido pati universitāte. LU akadēmiskais centrs izvietojies Torņakalnā. Šobrīd studijas un zinātniskie darbi šeit notiek divās LU ēkās. Tās ir Dabas māja un Zinātņu māja, nākotnē tiks uzcelta Rakstu māja, tehnoloģiju māja, studentu viesnīca un viesu māja, veselības centrs, sporta centrs. Tiks labiekārtota teritorija.

Karjeras nedēļas ietvaros iepazināmies ar LU akadēmiskā centra Dabas un Zinātņu māju.

Mācības LU notiek valsts valodā, izņēmums ir medicīnas fakultāte, kurā mācās daudzi ārvalstu studenti un mācības notiek angļu valodā.

Ekskursijas laikā iepazināmies ar LU bibliotēkas darbu, uzzinājām par studentu rotāciju mācību gada laikā, par studentu pašpārvaldi un iespējām ietekmēt LU lēmumus.

Apmeklējām auditorijas. Uzzinājām par dažādām tehnoloģijām un iespējām, kuras izmantotas, lai studenti saņemtu visu nepieciešamo informāciju.

Gides pavadībā apmeklējām ķīmijas laboratoriju, bijām siltumnīcā un uz ēkas jumta, no kura pavērās brīnišķīga Rīgas panorāma.

Redzējām studentu ērtībām iekārtotas virtuvītes, mobilo telefonu uzlādes stacijas un vienīgo Eiropas augstskolās esošo portatīvo datoru skapju sienu.

Uz jautājumu “vai kāds no mūsu vidus, saredz sevi kā nākošo LU studentu?” īstas atbildes nebija. Atliek cerēt, ka tas nozīmēja, ka skolēni aptvēruši cik liels darbs vēl jāiegulda, lai sekmīgi varētu izmantot LU piedāvātās iespējas.

2.a klase Latvijas Radio studijā

Šogad karjeras nedēļas ietvaros devāmies uz Latvijas radio studiju, lai iepazītos ar profesijām, kas sastopamas strādājot radio. Skolēni iepazinās ar Latvijas radio dažādām raidstacijām, ko katra no tām raida un kādai auditorijai tā ir domāta. Skolēni apmeklēja radio studijas un galveno koncertzāli, kurā tiek aicināti dažādi izpildītāji, muzikanti. Uzzināja atšķirību starp studijas ierakstiem un tiešraidē atskaņotiem skaņdarbiem, vēroja radio tehniskā operatora un radio vadītāja darbu.

Eiropas Zinātnieku nakts – 2019. “Zinātne nākotnei”

Iepriekš vienojoties ar Latvijas Hidroekoloģijas institūta zinātnieci Solvitu Strāķi, saņēmām uzaicinājumu piedalīties Eiropas Zinātnieku nakts – 2019 pasākumos Zinātne nākotnei institūtā. Solvita Strāķe ir beigusi mūsu skolu un mācījās Maijas Liepkalnas klasē.

Latvijas Hidroekoloģiskais institūts ir zinātniskais institūts, kas pēta ar Baltijas jūras vidi un ekoloģiju saistītas problēmas. Pētījumi norit Rīgas jūras līcī un Baltijas jūrā Latvijas daļā. Institūts atrodas Daugavas pretējā krastā, Voleros.

Un tā, 6.a klases skolēni atbalstīja priekšlikumu 27. septembrī doties uz Voleriem, kur atrodas institūts. Visu izpētīt un apskatīt pašiem ir daudz interesantāk un lietderīgāk, nekā tikai klausīties.

Institūta darbinieki skolēnus iepazīstināja ar daudzveidīgajiem Baltijas jūras apdzīvotājiem – zivīm, vēžveidīgajiem, gliemezīšiem un zooplanktonu.

Skolēniem bija iespējas iesaistīties dažādās aktivitātēs – noteikt Baltijas jūras ūdens sāļumu, salīdzināt to ar Pasaules okeāna sāļumu un citu jūru sāļumu. Skolēni noskatījās videofilmiņu par institūta darbinieku ikdienu – kā tiek vākta informācija par Baltijas jūras un akvatorija ūdeņu stāvokli, kā tiek informācija apstrādāta. Skolēni uzzināja par institūta darbinieku ekipējumu – ūdenslīdēja tērps, akvalangs, laiva ar dažāda veida aprīkojumu. To visu varēja izmēģināt – uzvilkt akvalanga tērpu, iekāpt laivā u.c. aktivitātes.

Jūras monitoringa nodaļa  veic  plaša spektra akadēmiskos un lietišķos pētījumus. Jūras monitoringa nodaļa nodrošina Latvijas ekonomiskās zonas atklāto un piekrastes ūdeņu Nacionālās monitoringa programmas Jūras monitoringa sadaļas izpildi. Nodaļā ir divas laboratorijas – ķīmijas laboratorija un hidrobioloģijas laboratorija. Laboratorijās skolēniem piedāvāja iespēju uzzināt, kā noteikt atrastās plastmasas veidu.

Pasākuma noslēgumā noslēgumā skolēni noklausījās Evijas Gulbes pasaku bērniem par mikroplastmasu. Pēc tam skolēnus aicināja dzirdēto uzzīmēt.

Pasākums izdevās, jo skolēni bija apmierinātu. Bija iespēja uzzināt par ihtiobiologa darbu, par karjeras iespējām nākotnē saistībā ar bioloģiju.

Latvijas Valsts ceļu AS Ceļu laboratorijā

Karjeras dienu ietvaros mūsu skolas abas 12. klases devās uz Latvijas Valsts ceļu AS Ceļu laboratoriju.

Laboratorijā vērojām un uzzinājām, kā ar dažādām iekārtām tiek pārbaudīti ceļu būves materiāli: smilts, šķembas, grants, bitumens u.c.

Ceļu laboratorija ir VAS Latvijas ceļi struktūrvienība, kas veic autoceļu uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības darbu kvalitātes atbilstības novērtēšanu, kā arī veic pētniecisko darbu.

Lai apgūtu profesiju, kas saistīta ar ceļu būvniecību, jāmācās RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē.

2018./2019.mācību gads


Nav atrasta neviena ziņa.

2017./2018.mācību gads


Nav atrasta neviena ziņa.

2016./2017.mācību gads


Nav atrasta neviena ziņa.

2015./2016.mācību gads


2018./ 2019. mācību gads

Lekcija par karjeras izglītību: “Pieprasītākās spējas un prasmes šodienas un nākotnes darba tirgū” 10. -12.a klasēm

12. novembrī pie vidusskolēniem viesojās karjeras konsultante Jolanta Gulbe. Lektore informēja skolēnus par prasmēm, kuras nepieciešams pilnveidot un attīstīt mācoties skolā.

Jauniešiem jāsaprot, ka darba devējs izvēlas darbiniekus savam uzņēmumam, ka nepieciešams prast sastrādāties ar dažādiem cilvēkiem. Liela nozīme ir prasmei sevi parādīt, prezentēt. Jaunajos uzņēmumos vadītājs darba intervijās jautā, ko tu proti, kur tu esi strādājis, sevi pierādījis, nevis lūdz atnest dokumentus un viss. Skolēniem jācenšas uzkrāt darba pieredzi, vēlama pieredze brīvprātīgā, vasaras vai sezonas darbā.

Ļoti svarīgas ir svešvalodu zināšanas, vēlamas ir angļu, krievu, vācu, kā arī ķīniešu un skandināvu valodu zināšanas. Latviešu valoda ļoti labā līmenī ir obligāta prasība.

Lektore izskaidroja skolēniem IT prasmju nepieciešamību. Tās nav tikai programmēšanas prasmes. Šobrīd, mācoties jebkuru profesiju, būs jāprot izmantot IT. Roboti var un varēs izdarīt arvien vairāk darbu cilvēku vietā, bet radošums, prieks strādāt un izdomas bagātība  piemīt  tikai  cilvēkam.

Jābūt  gataviem  savas  darba  dzīves  laikā  vismaz  piecreiz  mainīt darba vietu un profesiju, jābūt mobiliem. Tāpēc ļoti svarīgi mācīties darbu, kas patīk. Par to jādomā, izvēloties studiju programmu koledžā, tehnikumā vai augstskolā. Lektore pastāstīja par sarunām ar  firmu direktoriem, pat to, kādus speciālistus tie meklē.

Galvenais – kļūt par darbinieku, kuru grib ļoti daudzas darba vietas, tas nozīmē – tu esi pieprasīts, zinošs un novērtēts!


2.b un 4.b klase Rīgas ostā

Robežsargu dienas ietvaros 2.b un 4.b  klases skolēni tika iepazīstināti ar Valsts robežsargu darbu. Atnākot uz Rīgas Ostu, skolēni tika iepazīstināti ar robežsargu suni Semu. Paraugdemonstrējuma laikā skolēni vēroja gan suņa paklausību, gan sprāgstvielu meklēšanas prasmes.  Paraugdemonstrējuma laikā skolēni  ne tikai vēroja suņa uzstāšanos, bet arī uzzināja cik apmācīto suņu ir Latvijā, cik ilgu laiku aizņem suņu mācības un citu interesantu informāciju.

Tad sekoja patruļkuģa „Rānda” apskate un saruna ar kuģa kapteini. No kuģa kapteiņa skolēni uzzināja par kuģa uzbūvi un kapteiņa profesijai nepieciešamo izglītību. Vēl kapteinis pastāstīja  skolēniem par saviem darba pienākumiem un dzīvi uz kuģa.

Beigās skolēni apskatīja robežsardzes un trauksmes grupas tehnisko ekipējumu, t.sk.,  ieročus un speclīdzekļus.

Ar jauniem iespaidiem un pacilātā noskaņojumā skolēni devās uz skolu.


Tikšanās ar aktieri un režisoru Māri Bezmeru

2018. gada 8. oktobrī 2.a, 3.a un 4. a klases skolēni tikās ar Valmieras teātra aktieri un režisoru Māri Bezmeru. Šīs tikšanās laikā galvenais uzdevums bija noskaidrot, kāpēc un ko ir svarīgi mācīties skolas vecumā.

Māris pastāstīja, ka ir ļoti pateicīgs saviem vecākiem par to, ka likuši mācīties mūzikas skolā un pabeigt to. Viņš esot mācījies Madonas mūzikas skolā un apguvis basģitāras specialitāti. Tāpat Māris apgalvoja, ka skolā apgūtā dziedāšanas un dejošanas māksla viņam palīdz vēl šodien brīvi justies uz skatuves.

Vēl Māris pastāstīja un arī nodemonstrēja, ko un kā māca Kultūras akadēmijā. Izstāstīja, ar ko atšķiras aktiera profesija teātrī un televīzijā.

Interesants fakts, ko skolēni uzzināja bija tas, ka Māra nodemonstrētais videoklips, kas ilgst vien nieka 3 minūtes, patiesībā filmēts veselas 2 dienas un filmēšanā bija piedalījušies ap 15 dažādu profesiju pārstāvji.

Paldies Mārim Bezmeram, ka savā aizņemtajā darba dzīvē atrada laiku, lai  tiktos ar mūsu skolēniem! Paldies Elīzas mammai, kas šo tikšanos palīdzēja noorganizēt!


Profesiju dažādība SIA “Rīgas satiksme”

Karjeras nedēļas ietvaros 8.a klase apmeklēja SIA “Rīgas satiksme”. Mūsu mērķis bija iepazīties ar Rīgas satiksmes administratīvā korpusa darbiniekiem, uzzināt, kādi profesiju pārstāvji tiek nodarbināti viņu uzņēmumā. Kāda izglītība un rakstura īpašības nepieciešamas, lai veiksmīgi iekļautos uzņēmumā.

Ekskursijas laikā saņēmām atbildes uz visiem šiem jautājumiem kā arī uzzinājām interesantus faktus par SIA “Rīgas satiksme”.

Uzņēmums nodarbina 6300 darbinieku, kuri strādā 344 dažādās profesijās. Visvairāk uzņēmumā strādā sabiedriskā transporta vadītāji, bet viens no retākajiem un specifiskākajiem amatiem ir kalējs. Uzņēmumā nodarbināti divi šī amata pratēji.

Darba un prakses iespējas ir plašas. Ne vienmēr nepieciešama augstākā izglītība. Uzņēmumam nepieciešami strādnieki gan ar profesionālo izglītību, gan specifisku izglītību, ko apgūst uz vietas uzņēmumā.

Noslēgumā sekoja apskates ekskursija pa Rīgas 7.autobusa parka teritoriju. Redzējām kā CSDD darbinieki veic tehnisko apskati autobusiem, apskatījām remontdarbnīcas, autobusu krāsošanas telpas, iekšējo autobusu degvielas uzpildes staciju.


Iepazīšanās ar retu profesiju

2018. gada 9. oktobrī Karjeras dienas ietvaros pie 5.a un 6.a klases ieradās mūsu skolas skolnieka tēvs – Nacionālo Bruņoto spēku (NBS) kapelāns, luterāņu mācītājs Uģis Brūklene. Sākumā mums izstāstīja kā Latvijas armijā tiek piešķirtas dienesta pakāpes. Dienesta pakāpes iegūšanai ir jābūt ilgus gadus NBS dienestā un jāiziet apmācību kursi. Uģa Brūklenes dienesta pakāpe ir virsleitnants.

U. Brūklene stāstīja, ka ejot karā, viņa kolēģi iet ar ieročiem, bet kapelāns iet ar sarkanu krustu uz pleca un vienīgais viņa ierocis ir Bībele. Pēc kara kaujas noteikumiem pretinieks nedrīkst uz kapelānu šaut. Uzzinājām, ka  visus kapelāna U.Brūklenes tērpus šuj viņa sieva.


Tikšanās ar GHETOO GAMES līderi Raimondu Elbakjanu

11. oktobrī Rīgas 66.speciālajā vidusskolā karjeras nedēļas ietvaros ciemojās Raimonds Elbakjans. Ghetto Games līderis atnāca pie 1.b – 4.b klašu skolēniem un runāja par karjeras izvēli, komandas garu un motivāciju darīt. Skolēniem bija iespēja gan apskatīt video no Raimonda veidotājiem pasākumiem, gan sarunā uzzināt kas ir nepieciešams, lai kļūtu par profesionālu sportistu. Skolēni bija ieinteresēti un aktīvi stāstīja par savu pieredzi sportā. Beigās skolēniem bija iespēja nofotografēties ar Raimondu.


Lidosta “Rīga 8.a klases skolēnu acīm

Karjeras nedēļas ietvaros 8.a klase devās uz starptautisko lidostu “Rīga”.

Kopā ar gidu mums bija iespēja pabūt vietās, kur ikdienā darbojas tikai lidostas darbinieki. Vispirms mūs iepazīstināja ar reģistrācijas noteikumiem un iespējām, tad sekoja stāstījums par bagāžas pārvadāšanas noteikumiem un šo darbību praktisko pusi.

Sekoja drošības kontrole, lai varētu ieiet izlidošanas zonā. Šim nolūkam izmantojām darbinieku drošības kontroles punktu. Nodevām somas un metāla priekšmetus rentgena caurskatei, bet paši devāmies cauri skenerim. Vairākiem skolēniem nācās atgriezties atpakaļ atkārtotai pārbaudei, jo skeneris deva signālu, ka ne viss ir kārtībā. Lielākoties tas bija gadījumos, ka nebija noņemta bikšu siksna, kurai ir metāliska sprādze.

Turpinājumā, ejot cauri izlidošanas uzgaidāmajai zālei, nonācām pie izejas, kur mūs gaidīja autobuss, ar kuru apbraukājām lidlauku. Brauciena laikā uzzinājām par tehniku, kas kalpo lidostas vajadzībām, redzējām privāto lidmašīnu sektoru, redzējām kā notiek kravas iekraušana kravas lidmašīnā. Gida stāstījumā bija iekļauta informācija par skrejceļa garumu, lidmašīnu ietilpību un to kopējo smagumu un daudz citas izsmeļošas informācijas. Uzzinājām par ugunsdzēsēju atbildību lidostā. Iepazināmies ar ļoti interesantu, bet svarīgu profesiju – putnu atbaidītājs. Ekskursijas noslēgumā sekoja informācija par pilotu un stjuartu darbu, par iespējām apgūt šīs profesijas.

Foto>>>


2017./ 2018. mācību gads

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra apmeklējums

2018. gada 3. maijā direktore Elita Guruli, pedagogi Maija Liepkalna, Ludmila Doņeca, Anita Šnitko un 10. – 12. klašu izglītojamie apmeklēja Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru.

Apmeklējuma laikā LU prorektors V. Segliņš iepazīstināja izglītojamos  ar plašo studiju piedāvājumu, līdzdalību starptautiskajos pētījumos. Apmeklējām auditorijas, mācību laboratorijas un zinātniski pētnieciskā darba laboratoriju telpas. Dažās laboratorijās guvām priekšstatu par veiktajiem pētījumiem bioloģijā un ķīmijā.


Tikšanās ar Latvijas Universitātes prorektoru  Valdi Segliņu

2018. gada 21. aprīlī, skolā notika direktores Elitas Guruli tikšanās ar Latvijas Universitātes prorektoru Valdi Segliņu. Tikšanās laikā pārrunāja skolas sadarbību ar LU, pēc tam prorektors Valdis Segliņš tikās ar 10. – 12. klašu izglītojamajiem un klašu audzinātājiem.


Karjeras pasākumi

2017.gada 7. novembrī – 5.-9. klašu skolēni apmeklēja interaktīvo pasākumu Rīgas pasažieru ostā.

2018.gada 16. janvārī – Ēnu dienas. Skolēni izvēlējās dažādu profesiju pārstāvjus un iepazinās ar interesējošo profesiju vienas dienas garumā.

2018.gada 1. martā – Tikšanās ar skolas absolventi, kura strādā banku sektorā. Saruna bija par darbu, iespējām, hobijiem un brīvprātīgo darbu. Kopā ar saviem kolēģiem viņa bija sagatavojusi pārsteigumu – koncertu, kurā tika atskaņota skandināvu mūzika.

2018.gada 2. martā – Skolas 12. klašu skolēni izmantoja iespēju vienu dienu pabūt “Studentu kurpēs”, iepazīstot studentu ikdienu.

2018.gada 26. aprīlī – Sociālās integrācijas Valsts aģentūras koledžas pārstāvju tikšanās ar mūsu skolas skolēniem.

2018.gada 11. maijā – 12. klašu skolēnu līdzdalība LU rīkotajā pasākumā par tālākizglītības iespējām.

  • Skolā tika noorganizēti profesionālās pilnveides kursi pedagogiem “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā” .

 


Karjeras pasākums “Profesiju sīrups”

2017. gada 30. novembrī 4. a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Mariannu Jupiku – Balašonoku piedalījās karjeras pasākumā “Profesiju sīrups” Rīgas Pļavnieku pamatskolā. Pasākuma mērķis – veicināt jauniešu karjeras vadības prasmes nākotnes lēmuma pieņemšanā.

Uzdevumi:

Rosināt jauniešu interesi par aktuālajām profesijām

Eksperimentēt, pētīt, izzināt un praktiski izmēģināt dažādo profesiju pasauli

Attīstīt jauniešu komandas, sadarbības un komunikācijas prasmes

Dot iespēju satikties ar īstiem savas profesijas pārstāvjiem – ekspertiem, uzklausīt viņu veiksmes stāstus, padomus

Šogad “Profesiju sīrupā” piedalījās 11 skolu komandas septiņu cilvēku sastāvā: Rīgas Pļavnieku pamatskola, Rīgas 84.vidusskola, Rīgas 85.vidusskola, Rīgas 88.vidusskola, Teikas vidusskola, Rīgas 66.speciālā vidusskola, Rīgas 40.vidusskola, Rīgas 60.vidusskola,Rīgas 49.vidusskola, Rīgas 65.vidusskola un Rīgas 25.vidusskola. Konkursa eksperti bija sagatavojuši radošas darbnīcas, kuras iepazīstināja skolēnu ar savu profesiju. Skolēni aktīvi un radoši piedalījās radošajās darbnīcās veicot dažādus uzdevumus: veidoja svečturus- dekorus apgleznojot stikla traukus; iepazinās ar nagu kopšanas pamatiem un veidoja nagu dizainus; risināja problēmsituācijas, ar kurām saskaras valsts policija un iejutās lomu spēlē; filmēja leļļu animācijas filmiņu; veidoja dekorus no pārtikas produktiem un mācījās noformēt un pasniegt ēdienus; iepazinās ar trenera darbu un veica stājas un koordinācijas vingrojumus; veica ķīmiskus eksperimentus un uzzināja, kur mēs ikdienā saskaramies ar ķīmiju; uzzināja vairāk par stomatologa darbu, par zobu kopšanu; apguva iemaņas vizāžista darbā, apgleznojot sejas un veidojot dekoratīvo meikapu; iejutās aktieru lomā un apguva pamatkustības teātra izrādēm; ņēma pirkstu nospiedumus un iepazina krimināleksperta darbu. Konkursa laikā žūrija un eksperti izvērtēja komandu aktivitāti un piešķīra katrai komandai nomināciju.

Interesanti bija novērot komandu vizuālo tēlu, kas bija atšķirīgs katrai skolai. Mūsu komandas apģērba krāsa bija sarkana ar pievienotu plaukstas logo.  Komandas nosaukumu “Sarkanās lauvas tvēriens” skolēni izdomāja paši.


 

Karjeras dienas 2017

2017. gada 10. oktobrī 1. – 4. a  klašu skolēni piedalījās interaktīvā nodarbībā par profesijām. Nodarbību vadīja Valsts Izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta nodaļas eksperte Daiga Udrase.

1.-2.klašu skolēni runāja par dažādām prasmēm, kas nepieciešamas jebkurā profesijā (“soft skills”), paši izmēģināja runāt – pabeigt teikumus (metode “Turpinājums sekos…”), un meklēja burtu jūklī dažādas ar medicīnu saistītas profesijas.

3.-4.klašu skolēni paši izmēģināja runāt – pabeigt teikumus (metode “Turpinājums sekos…”) un grupu darbā izspēlēja spēli “Kā nopelns tas ir?” .


2016./ 2017. mācību gads

KN2016_logo_300px

Karjeras izglītība ir obligāta skolas darba sastāvdaļa mācību gada garumā.

Arī šajā mācību gadā Rīgas 66. speciālās vidusskolas skolēni sadarbībā ar vecākiem, skolas absolventiem, karjeras speciālistiem un dažādu profesiju pārstāvjiem gatavojas kārtējai Karjeras nedēļai kuras tēma ir “ES BŪŠU darba tirgū”. Šajā laikā skolēni apmeklēs darbavietas, tiksies ar izvēlētās nozares profesionāļiem un piedalīsies pasākumos un konkursos.

Vairāk par karjeras nedēļu


10.10.2016.

6. a klase Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumā

Karjeras nedēļas atklāšana notika pie Rīgas Kongresu nama. Laukumā pie ieejas bija pulcējušās Rīgas pašvaldības iestādes, kuras piedāvā daudzveidīgu nodarbību klāstu un aicināja piedalīties radošo kolektīvu darbībā.

Daudzajās teltīs, kurās katrā notika kāda aktivitāte skolēni ātri vien atrada sev vēlamo nodarbošanos. Meitenes mezgloja daudzkrāsainas rokassprādzes, veidoja figūriņas no pērlītēm, ar zobu bakstāmo kociņu un kartona strēmelīšu palīdzību veidoja uzgriežamos „vilciņus”. Zēni savukārt no lego konstruēja mašīnas, nodarbojās ar koka izstrādājumu veidošanu. Pavisam neilgā laikā tapa koka auseklītis ar apdedzinātām maliņām, un zīmējumu.

Lielāka daļa skolēnu pamēģināja zīda plastilīna veidošanu, kurš sākumā bija ļoti košās krāsās, pakāpeniski saplūda veidojot savdabīgu rakstu, visbeidzot pēc ilgstošas mīcīšanas ieguva viendabīgu pelēku nokrāsu. Daļa noskatījās un veica ķīmijas eksperimentus. Visbeidzot bija iespēja pielaikot dažādas cepures un parūkas tādejādi iejūtoties dažādos tēlos.

Laukumā darbojās jaunieši ar radio vadāmām mašīnām. Vairāki zēni izmēģināja arī šo nodarbi, lai arī no malas tas izskatījās viegli, vadot mašīnīti pašiem nemaz tik raiti negāja.

Pabijām arī Tehnobusā, kurā bija iespēja iepazīties ar informāciju par inženierzinātnēm. Pašiem savām, acīm redzēt kā darbojas mašīnbūves mini modelis, kā notiek datorizētā metālapstrāde.

Tehnobuss ir aprīkots ar modernām ražošanas tehnoloģijām: programmējamiem metāla apstrādes darba galdiem, metināšanas izmēģinājumu stendu, mini rūpnīcas automātisko detaļu apstrādes mezglu, pneimatikas eksperimentu stendu, 3D printeri, zobratu mehānikas darbības stendu, multimediju sistēmas 23” planšetdatoriem ar pieeju internetam un specializētām datu bāzēm.

Zobratu mehānikas darbības stendā pavadījām visilgāko laiku. Stendā pārvietojot dažāda diametra zobratus, kuri griežas dažādos virzienos, vajadzēja tos salikt vienotā ķēdē tā, lai griežot pirmo, tiktu iegriezti arī visi pārējie.

Tehnobusā varējām apskatīt kā darbojas 3D printeris. Tas bija ievietots telpā aiz stikla, neliels aparāts, kas atgādināja lielu vaboli, kas kārtu pa kārtai veidoja detaļu.

Visa pasākuma laikā par patīkamu noskaņu un labu garastāvokli rūpējās dīdžeji un Karjeras dienu atklāšanas noslēgumā visus gaidīja silta zupa.

Gandrīz katrs no mums mājās aiznesa pašdarinātu rokassprādzi, pērļu tehnikā veidotu dekoru, koka izstrādājumu vai dekoratīvu veidojumu no zīda plastilīna.


10.10.2016.

Karjeras nedēļas ieskaņas sākumskolas klasēs

Pašā pirmajā karjeras nedēļas dienā 1. – 4. a klašu skolēni pulcējās uz karjeras izglītības nodarbībām. Nodarbības vadīja Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta nodaļas vecākā speciāliste Daiga Udrase.

Skolēni vispirms noskaidroja, ko nozīmē jēdzieni “karjera, karjeras konsultants, profesija“. Tālāk brīvā un atraktīvā gaisotnē tika veikti dažādi uzdevumi, kas saistīti ar profesijām.

Skolēni sadalījās grupās. Katra grupa veidoja profesiju plakātus, kā arī mēģināja izveidot profesiju sarakstu atbilstoši katram alfabēta burtam. Varat ticēt, tas nebija viegli!

Pēc labi padarīta darba balvā katrs saņēma zīmuli.

Izsakām pateicību Daigai par interesantajām nodarbībām! Uz tikšanos citā reizē!


Karjeras nedēļas pasākumi 10. a un 11. a klasēs

Vidusskolas skolēni kopā ar skolotājām Anitu Šnitko un Maiju Liepkalnu tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem.

Kā pirmā uz tikšanos bija uzaicināta dizanere, reklāmas menedžere Elita Reina Freimane.

” Lektore mūs iepazīstināja ar savu karjeras modeli.  Kā kļūt par darba devēju, kā organizēt savu firmu, kā organizēt savu dienu un strādāt tā, lai darbs sagādātu prieku. Lektore vairākkārt uzsvēra – tie nav tukši vārdi, ka sava jāveido karjera, ievērojot savas intereses. Var klausīt vecākus, ieklausīties, ko saka skolotāji, bet veiksmes formula ir – īstenot katram savu sapni, mācīties to, kas interesē un patīk, izmantot visas iespējas, kas tevi pilnveido un attīsta “.

Otrā tikšanās bija ar Latvijas – Japānas – Amerikas kultūras sakaru menedžeri Unu Volkovu.

“Cik interesanti viss sākās meitenei no Vaiņodes!

Sākumā bija  zils  sapnis par japāņu valodas apguvi. Japāņu valoda tāpēc, ka Latvijā to zina tik maz. Bet  Japāna ir zināma visā pasaulē, pa Rīgu staigā tik daudz tūristu no Japānas.

Una veiksmīgi piedalījās projektā un sešus gadus pavadīja Japānā. Iemācījās valodu (nedaudz pamācīja arī mūs). Viņa izstāstīja par japāņu tautas ieradumiem, tradīcijām, pastāstīja, kā japāņi vērtē cilvēkus  pēc nacionalitātēm, ticības, uzvedības, manierēm, izglītības, un visaugstāk tiek vērtēts  precējies cilvēks. Lektore  pastāstīja, kas jāievēro strādājot japāņu firmās, kā jāveido kontakti.

Kāpēc Amerika? Japānā  Una apprecējās ar amerikāni, un tā kā  viņa  vēlas savas japāņu valodas zināšanas izmantot, tad radās  iecere veidot biroju Amerikā, lai  veidotu ciešas sadraudzības  saites šo triju valstu iedzīvotāju vidū.

Una arī domā, ka nākotni plāno katrs pats, jāatceras, ka vecāki vienmēr atbalstīs, bet lēmumi jāpieņem pašam. “


11.10.2016.

DSCF5940Tikšanās ar TV žurnālisti Kristu Pesecku

Projektu nedēļas ietvaros mūsu skolā pie 8.a,  9.a un 12.a klases viesojās TV3 šova “SuperBingo” vadītāja, LNT raidījuma “Košākai dzīvei” redaktore Krista Pesecka.

Krista pastāstīja par savām skolas gaitām Ogrē, Rīgas komercģimnāzijā un LU žurnālistikas fakultātē.

Savu ceļu uz darbu TV sāka kā žurnāliste kādreiz pusaudžu vidū iecienītajā žurnālā “Avene”. Tad rakstīja dažādus projektus un piedāvājumus uz dažādiem TV raidījumiem. Ilgi nebija jāgaida, – saņēma piedāvājumus piedalīties kastingos.
 
Krista interesanti stāstīja par to, kā tiek filmēti TV raidījumi, par vietu, kur Krista strādā, par to, kāda ir ikdiena. Ļoti saistošs bija stāstījums par  interesantiem un populāriem cilvēkiem, ar kuriem var sastapties filmējot sižetus.
 
Kristas novēlējums jauniešiem: “Galvenais ir nebaidīties piepildīt savus sapņus, būt aktīviem, un saglabāt labas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem!”

12.10.2016.

Iepazīšanās ar vizāžista profesiju

Pie mums 7. a klasē viesojās Valtera mamma un pastāstīja par savu tagadējo profesiju.

Ilgus gadus viņa ir strādājusi par inženieri, bet tad nolēmusi iet mācīties vizāžistu kursos, lai pilnveidotu sevi.

Tagad jau vairākus gadus profesionāli strādā par vižāzisti, šis darbs ir kļuvis par viņas dzīves hobiju un pašreizējo nopietno nodarbošanos. Šis darbs prasa nemitīgu mācīšanos un sekošanu līdz novitātēm, lai pēc iespējas labāk varētu veikt savu darbu. Tā ir māksla, izveidot skaistu meikapu.

Par nepieciešamajām iemaņām viņa uzsver, ka jābūt ļoti labam psihologam, jāmāk ar cilvēkiem komunicēt, jāzina un jāizjūt krāsu salikumus, bet pats galvenais,- ir jābūt ļoti pacietīgam un spējīgam pašam sevi organizēt darbam, jo visbiežāk darbs ir ļoti agri no rīta.


19.10.2016.

Karjeras nedēļa. Profesija – Nacionālā teātra rekvizitors.

Karjeras nedēļas ietvaros mēs, 6.a klase, iepazinām, ne tik atpazīstamu un populāru profesiju, kā rekvizitors. Uz tikšanos pie mums bija ieradusies Latvijas Nacionālā teātra rekvizotere Ingūna Rabša.

Tikšanās notika sarunas veidā. Vispirms viņa mudināja atbildēt uz jautājumu, ar ko katram asociējas Nacionālais teātris. Atbildes bija visdažādākās: gan ar izrādi, gan koncertu, arī ar tramvaja pieturu.

            Viņa pastāstīja par sava darba specifiku, ka reizēm no nekā, ņemot palīgā iztēli, ir jārada nepieciešamā lieta jeb rekvizīts. Interesanti bija uzzināt, ka izrādēm nepieciešamos rekvizītus gatavo īpaša komanda, kā arī meklējumos tiek izmantota draugu, radu un paziņu palīdzība. Reizēm nepieciešamā lieta tiek lūgta muzejiem, bet ir reizes, kad teātris nepieciešamās lietas meklē ar sludinājumu un sociālo tīklu palīdzību. Cilvēki ir ļoti atsaucīgi, proti izrādei, kurai bija nepieciešami vieni bērnu ratiņi atsaucās vairāk nekā 100 iedzīvotāju.

            Pavisam Nacionālajā teātrī strādā četri rekvizitori. Liekas daudz, bet rekvizitori piedalās ne tikai izrādēs, bet arī mēģinājumos. Tā kā Nacionālajā teātrī mēģinājumi notiek četrās telpās vienlaicīgi, tad katrai mēģinājumu telpai ir nepieciešams savs rekvizitors.

Darba diena sākas ap desmitiem no rīta, laikā, kad sākas jauno izrāžu mēģinājumi, līdz pulksten diviem, tad seko neliela pauze, bet jau ap pulksten četriem, pieciem jāsāk gatavoties vakara izrādei. Pēc izrādes viss ir jāsaliek pa vietām un tad var doties mājup, līdz ar to parasti darba diena beidzas ap pulksten vienpadsmitiem vakarā.

Darbs ir atbildīgs, jo katrai lietai, kas nepieciešama aktierim izrādes laikā, ir jāatrodas savā, konkrētā vietā. Izrādes laikā visam jānorit gludi un bez aizķeršanās. Arī aktieri ir dažādi, vienam ir svarīgi, lai krūzīte ir nolikt tieši tur, kur viņš vēlas, citam nav tik būtiski, vai tā ir nolikta ar osiņu pa labi, vai pa kreisi.

Ingūna mums pastāstīja arī par specefektiem un nelielām viltībām skatītāju uzmanības novēršanai. Dažādus sprādzienus uz skatuves veic īpaši šim nolūkam piesaistīts pirotehniķis. Vispopulārākā no izrādēm, kurā redzams pirotehniķa darbs ir Rūdolfa Blaumaņa lugas ‘Skrodeldienas Silmačos” iestudējums.

Tikšanās noslēgumā mēs tikām uzaicināti ekskursijā pa Nacionālā teātra ēku un aizkulisēm, kā arī klātienē apskatīt rekvizītu telpas.

Paldies Ingūnai Rabšai par ieskatu rekvizitora profesijas ikdienā.


21.10.2016.

phoca_thumb_l_14657442_1799531213659219_3551603108725412241_n“Profesiju sīrups”

Karjeras nedēļas ietvaros mūsu skolas 9.a klases skolēnu komanda ar ļoti labiem panākumiem piedalījās Valsts izglītības aģentūras un Rīgas Imantas vidusskolas rīkotajā pasākumā “Profesiju sīrups”.  Tas kopā pulcēja Rīgas pilsētas Kurzemes priekšpilsētas 10 skolu 9. klašu skolēnu komandas un 10 ekspertus – dažādu profesiju pārstāvjus. Skolēni prezentēja sagatavotos mājas darbus, tikās ar katru ekspertu, veica viņa sagatavotos uzdevumus un tādējādi iepazina kino režisora, gida, mēbeļu restauratora, vijolnieka, tulka, uzņēmēja u.c. profesiju darba specifiku.

Mums bija jāsagatavo prezentācija par gida profesiju. Gatavojāmies cītīgi un ieguvām daudz informācijas par to, kur mācīties, kādas iemaņas un prasmes jāapgūst, lai strādātu par gidu.

9. a klasi skolotājas Sandras Jaroščukas vadībā pārstāvēja: Paula Ninda Piekalne, Samanta Meldere, Rita Žeigure, Mārtiņš Pocis, Ēriks Cimiņš un Daniils Stepanovs .

Liels paldies Rīgas Imantas vidusskolas skolotājai Gundegai Ozolai un skolēnu pašpārvadei par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā!


13.02.2017.

Swedbank praktisko mācībstundu programma „Dzīvei gatavs”

Skolotājai E.Segliņai iepriekš vienojoties ar Swedbank, 13. februārī Rīgas 66. speciālās vidusskolas 11.a klasē ieradās bankas darbiniece Ieva Dzelzkalne un novadīja divās praktiskās mācību stundas.

Pirmajā stundā skolēni kopā ar bankas darbinieci izskatīja dažādas situācijas par personīgā budžeta plānošanu un izlietošanu, proti, tēriņi – lietderīgie un nelietderīgie, kā pareizi noteikt tēriņu lietderīgumu.

Otrajā stundā skolēni analizēja situācijas par kredītiem, to lietderīgumu, par kredītu ņemšanu un kredītu atdošanu. Tika pārrunātas reālas situācijas.

Mācību stundu laikā skolēni apguva komunikācijas un sadarbības prasmes, veidot dialogu ar citiem vienaudžiem. Praktiskās mācību stundas var palīdzēt vieglāk uztvert un izprast mācību stundā apgūtās zināšanas.


12.04.2017.

Darba tirgus izpētes metodika

12. aprīlī skolā notika pasākums Karjeras atbalstam vidusskolēniem – Darba tirgus izpētes metodika. nodarbībā piedalījās 9. -11. klašu skolēni.

Nodarbības “Aktīvā prezentācija karjeras izglītībā” mērķis: sniegt atbalstu jauniešiem, lai mērķtiecīgāk un strukturētāk meklētu un pētītu tautsaimniecības nozari, kurā izvēlēta profesija. Kā? un Kāpēc?  pētīt nozari, izvēlēto profesiju.


2015./2016. mācību gads

5.a klases karjeras izpētes ekskursija uz specializēto 5.tramvaju un trolejbusu depo Rīgā – 09.12.2015.

Ir dažādas iespējas uzzināt par dažādām profesijām, bet vislabākā ir iespēja pabūt darba vietā un pašiem redzēt, kas īsti notiek. Mūsu izvēlētais mērķis bija viens no Rīgas satiksmes uzņēmumiem – specializētais 5.tramvaju un trolejbusu depo.

Ekskursija sākās ar gida stāstījumu un prezentāciju par sabiedriskā transporta vēsturi Rīgā. Par to, kā tas pilnveidojies un turpina attīstīties joprojām. Uzzinājām, ar ko nodarbojas Rīgas satiksme, kam paredzēta par biļetēm iekasētā nauda. “Rīgas satiksme”  organizē pasažieru pārvadājumus tramvaju, trolejbusu un autobusu maršrutos, apsaimnieko pašvaldības autostāvvietas un iznomā transportlīdzekļus. Rīgas ielās 80 maršrutos diendienā kursē 700 sabiedrisko transportlīdzekļu. Lai tramvaji, trolejbusi un autobusi būtu tehniski droši un tīri, tiek ieguldīts daudzu cilvēku darbs.

Pirms atstāt prezentācijas telpu, visi parakstījāmies par drošības noteikumu ievērošanu teritorijā un saņēmām atstarojošās vestes.

Teritorijā ir plaša un šeit izvietojušies ļoti daudzas un dažādas nodaļas.  Pabijām cehā, kurā notiek reklāmu līmēšana uz tramvajiem, redzējām tramvaja mazgāšanas procesu. Bija iespēja pabūt vadītāja kabīnē, nospiest brīdinājuma signālu un sekot līdzi kamerās redzamajam. Apskatījām, gan remontvagonu, kurš izbrauc uz notikuma vietu, gan sliežu tīrīšanas un mācību tramvaju. Vēl mēs izmantojām iespēju un iekāpām retro tramvajā, kurā vadītāja pultis atrodas abos vagona galos.

Transporta remontam daudzas detaļas tiek gatavotas uz vietas, tās tiek ražotas pēc rasējumiem, teritorijā ir arī savs kalējs un smēde. Riteņu apmales vidēji tiek atjaunotas ik pēc 4 mēnešiem. Varējām salīdzināt nodilušos un jaunos riteņus. Redzējām jauno riteņu slīpēšanas procesu.

Mūsu ekskursijas diena sakrita ar grāmatas atvēršanas svētkiem par Rīgas sabiedrisko transportu. Grāmatā, kura tapusi trīs gadus, ir apkopota visa sabiedriskā transporta vēsture, kas papildināta ar ļoti daudzām vēsturiskā fotogrāfijām.

Tā kā ekskursijas laikā bijām parādījuši sevi no labākās puses, bijām organizēti un apzinīgi, noslēgumā uzkāpām pa kāpnēm uz balkoniņa no kura varēja redzēt, kas atrodas uz tramvaju jumta. Zemās grīdas tramvajiem tur atrodas visa vadības sistēma.

Gide novēlējuma mums apzinīgi mācīties, jo viņiem nepieciešami zinoši un spējīgi speciālisti.


 

5.a klases mācību ekskursija Latvijas Valsts Ceļu laboratorijā – 5.11.2015. 

Karjeras dienu ietvaros mūsu 5.a klase devās mācību ekskursijā uz Latvijas Valsts Ceļu laboratoriju. Pirms tam mēs zinājām, ka šī laboratorija pēta ceļu kvalitāti, bet kā to dara, mēs uzzinājām apmeklējot šo laboratoriju.

Mums pastāstīja, ka autoceļi tiek iedalīti vairākās kategorijās. Augstākās kategorijas jeb galvenajiem valsts autoceļiem ir starptautiska un nacionāla nozīme piemēram šoseja Rīga – Ainaži (A1), šoseja Rīga – Bauska (A7), Rīga – Ventspils (A10). Latvijas reģionālie autoceļi, savieno divas apdzīvotas vietas piemēram Rīga – Ērgļi, Sigulda – Krimulda, Tukums – Kuldīga. Vietējie Valsts autoceļi sākas kā atzari no valsts galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem.

Katrai autoceļu kategorijai ir savas kvalitātes prasības, jo noslodze uz tiem atšķiras. Mums parādīja dažādas iekārtas, kuras tiek izmantotas, lai noteiktu ceļu kvalitāti. Viens no mehānismiem mēra ceļa nestspēju jeb atļautā svara robežu transportam, kurš pārvietosies pa šo ceļu. Tā ir ierīce, kura darbojas līdzīgi āmuram. Braucot pa ceļu ik pa noteiktam attālumam tiek veikts sitiens pa ceļa segumu, ļoti precīza tehnika mēra ceļa ieliekšanos sitiena vietā. Lai ceļu uzskatītu par kvalitatīvu un tas būtu paredzēts smagajam transportam ceļa ieliekšanās nedrīkst būt lielāka par dažiem simtiem mikronu, tas ir apmēram viena trešā daļa no milimetra. Latvijā nav likumu, kuri noteiktu cik liela drīkst būt šī ieliekšanās. Laboratorija šos mērījumus veic reizi trijos gados uz galvenajiem valsts autoceļiem un izdara aprēķinus un secinājumus, kādā stāvoklī ir autoceļi.

Laboratorijai ir īpaši aprīkots transports, kurš skenē autoceļus līdz pat 1.5 m dziļumam, atklājot visu, kas atrodas zem asfaltbetona, gan to cik cieši ir izveidots blietējums vai segumā nav palikuši gaisa burbuļi, gan to kas atrodas zem klājuma piemēram kūdras slānis, avots vai kāds cits dabas veidojums. Lai noteiktu uzklātā asfaltbetona kvalitāti no ceļa tiek izzāģēti cilindri, kuri tiek sazāģēti plāksnēs jeb paraugos ar bultiņu katram paraugam ir uzzīmēts virziens, kādā pa to notiek kustība. Katrs no paraugiem tiek pārbaudīts vairākos veidos, gan ar drupināšanas un mazgāšanas metodi, kurā izmēra cik daudz šķembu ir konkrētajā paraugā, gan ar spiedes palīdzību, kura nosaka parauga blīvuma pakāpi kā arī izmantojot citus paņēmienus.

Ekskursijas laikā uzzinājām, no kā tiek veidots asfaltbetons, kā tiek pārbaudīta uzklātā ceļa kvalitāte, kādas ir jaunu autoceļu būves izmaksas, kā arī ar par iespējām iegūt izglītību, lai varētu strādāt šajā sfērā.


Karjeras nedēļa 2015 – Es būšu… Vai zini, kas būsi Tu?

2015.gada 5. -16. oktobris.

Karjeras nedēļas moto: iepazīsti profesiju daudzveidību, gūsti pieredzi profesiju iepazīšanā. “Atver profesijas durvis”.

Skolā un ārpus skolas skolēni iepazinās ar dažādām profesijām gan teorētiski, gan praktiski – tiekoties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklējot dažādus uzņēmumus, iestādes u.c.

11. b un 12. b klases apmeklēja modes studiju “Ajour” Rīgā, kur iepazinās ar ādas dizainera profesiju, iespējām to apgūt, darba iespējām.

12. a klases apmeklēja Saeimas namu, lai tuvāk iepazītos ar mūsu valsts parlamenta ikdienas darbu, kā arī apskatīt Saeimas nama unikālo arhitektūru un vēsturi.

9. a klases skolēni iepzinās ar bibliotekāra darbu, jauno tehnoloģiju pielietošanas iespējām bibliotekāru ekskursiju vadītāju darbā jaunajā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

1. a un 2. a klases skolēni iepazinās ar vairākām vecāku profesijām. Notika arī praktiskas meistarklases. Veselīgo jeb “Rūķu našķu” meistarklase esot bijusi “visgaršīgākā” nodarbība!

5. b klases skolēni nodarbībā “Profesijas + un -” runāja par savu vecāku profesijām, kā arī par profesijām, ko izvēlētos paši. Sarunas laikā izkristalizējās, kas ir pozitīvais un negatīvais dažādās profesijās. Kā kopīgos plusus skolēni atzīmēja sociālās garantijas, labu atalgojumu, iespēju komunicēt ar cilvēkiem.

6. a klases skolēni apmeklēja Dentālā dizaina studiju. Kā izrādījās, tur strādā ne tikai zobārste, bet arī higiēnists un zobu tehniķis. Skolēni uzznāja daudz jauna par šīm profesijām. Noskaidroja, kur šīs profesijas var apgūt, cik ilgi jāmācās, kāds ir iespējamais atalgojums.

5. b, 6. b un 8. b klases skolēni apmeklēja Rūjienas piena kombinātu. Gide pastāstīja par kombināta tapšanas vēsturi, par perpektīvām nākotnē, par kombinātā pārstāvētajām profesijām. Neizpalika arī saldējuma degustācija.

5. a klases skolēni ir skolas rekordisti – viņi apmeklējuši vairākus uzņēmumus, lai iepazītos ar profesiju daudzveidību: Latvijas Valsts ceļu laboratoriju, 5. tramvaju depo,un Latvijas Nacionālo bibliotēku.Iepazīsti profesiju dažādību!

Izpēti profesijas – www.profesijupasaule.lv

Aicinām Tevi pastaigā pa virtuālo profesiju pasauli! Iepazīsties ar uzņēmumiem un tajos strādājošo cilvēku darba aprakstiem. Lasi intervijas ar profesiju pārstāvjiem un uzzini, kur mācīties, lai apgūtu kādu no šīm profesijām. Tavu pastaigu bagātinās attēlu galerijas.

Profesiju pasaulē apskatāma 24 mājas ar 139 dažādām profesijām, kā arī mājas “Kļūsti uzņēmējs” un “Izpēti profesiju pats”. Profesiju klāsts tiek paplašināts.


Nacionālā izglītības iespēju datu bāze

Izpēti izglītības iespējas – www.niid.lv

Darbojas no 2007. gada nogales.

Informācija par Latvijas izglītības iestāžu piedāvātajām aktuālajām izglītības programmām:

tikai Latvijā reģistrētas izglītības iestādes un tikai licencētas izglītības programmas,

informācija tiek regulāri aktualizēta sadarbībā ar izglītības iestādēm.

Informācijas ievietošana datubāzē ir bez maksas.

Datubāzē atradīsiet šādu informāciju:

Profesionālā izglītība pēc pamatizglītības un vidusskolas – tehnikumu, profesionālo vidusskolu, arodskolu, mūzikas un mākslas vidusskolu programmas.

Sagatavošanās kursi CE kārtošanai, iestājai profesionālajās skolās un bērnu profesionālās ievirzes izglītība mūzikas un mākslas skolās.

Augstākā izglītība – visas aktuālās studiju programmas koledžās un augstskolās.

Pieaugušo izglītība kvalifikācijas ieguvei – tālākizglītības programmas.

Pieaugušo izglītība personīgajai attīstībai – pieaugušo izglītības iestādes, profesionālās skolas, augstskolas.

Vispārējās izglītības iestāžu programmas – pamatskolas, vidusskolas, vakarskolas, ģimnāzijas, sākumskolas, speciālās skolas.