Samaksas kārtība par ēdināšanu Rīgas 66. vidusskolā

Valsts un Rīgas pašvaldība apmaksā – brīvpusdienas 1.-12.klasei ( septembra mēnesī).

Vecāki maksā par brokastīm 1.- 12.klasēm 1.00 € (samaksa par nedēļu 5.00 €)  .                  

Samaksa par brokastīm tiek veikta ar pārskaitījumu līdz katras nedēļas ceturtdienas pusdienlaikam apmaksājot ēdināšanu par visu nākošo nedēļu. Var apmaksāt uz priekšu arī garāku ēdināšanas periodu, piemēram – mēnesi. Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas, tiek veikts pārrēķins, rēķinot samaksu par nākamo periodu.

Informācija par ēdināšanas norēķinu kārtību no oktobra mēneša  5.- 12. klasei  būs izstrādāta septembra laikā.

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda, ja maksājat ar bankas pārskaitījumu:

  • Skolēns Vārds un Uzvārds
  • Klase, kurā mācās
  • Maksājuma periods (piemēram: 13.09.–17.09.2022. vai septembris, ja maksājat par mēnesi)

Norēķinu rekvizīti bankas pārskaitījumam:

Uzņēmums: SIA Baltic Restaurants Latvia

PVN reģ.nr.: LV40003556833

Norēķinu konts: AS Swedbank  LV45HABA0551051336748

Ja pārskaitījumam izmantojat AS Swedbank internetbanku, tad jūsu ērtībai varat izmantot bankas definēto maksājumu.

Informācija par kavējumiem

Lūgums savlaicīgi brīdināt par skolēna neierašanos un atgriešanos skolā, sūtot SMS uz norādīto tālruni vai informējot klases audzinātāju! Ja mēs saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā līdz attiecīgās dienas plkst. 7:30 – 9:00, ēdināšanas maksa par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā. Tālruņa numurs saziņai 28 663 850.

Ar cieņu, Daily

E-pasts: sk.r66@daily.lv

www.daily.lv