Samaksas kārtība par ēdināšanu Rīgas 66. vidusskolā

Brokastis

Vecāku maksa (pēc jūsu izvēles) par brokastīm 1.- 12.klasēm 1.00 € (samaksa par nedēļu 5.00 €)  .                  

Samaksa par brokastīm tiek veikta ar pārskaitījumu līdz katras nedēļas ceturtdienas pusdienlaikam apmaksājot ēdināšanu par visu nākošo nedēļu. Var apmaksāt uz priekšu arī garāku ēdināšanas periodu, piemēram – mēnesi. Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas, tiek veikts pārrēķins, rēķinot samaksu par nākamo periodu.

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda, ja maksājat ar bankas pārskaitījumu:

  • Skolēns Vārds un Uzvārds
  • Klase, kurā mācās
  • Maksājuma periods (piemēram: 13.09.–17.09.2022. vai septembris, ja maksājat par mēnesi)

Norēķinu rekvizīti bankas pārskaitījumam:

  • Uzņēmums: SIA Baltic Restaurants Latvia
  • PVN reģ.nr.: LV40003556833
  • Norēķinu konts: AS Swedbank  LV45HABA0551051336748

Ja pārskaitījumam izmantojat AS Swedbank internetbanku, tad jūsu ērtībai varat izmantot bankas definēto maksājumu.

Pusdienas

Informējam, ka 2023.gada oktobrī  “Pusdienlaiks.lv”  ir veicis zīmola maiņu uz “Mily”! 

Platforma ir pieejama interneta domēna adresē https://mily.lv

Pakalpojumi tiek nodrošināti kā iepriekš un visas vienošanās un līgumi paliek spēkā. Jautājumu vai komentāru gadījumā rakstiet – atbalsts@mily.lv

Informējam, ka Platformā Pusdienlaiks.lv ir uzsākts distances līgumu slēgšanas process jaunajam 2023./2024. mācību gadam. Papildus informējam, ka saskaņā ar Rīgas Domes 23.08.2023. lēmumu Nr. RD-23-2829-lē, kas stājas spēkā 01.09.2023., un, atbilstoši ēdinātāja noslēgtajam Iepirkuma līgumam, ir apstiprinātas jaunas ēdināšanas pakalpojuma cenas, ar kurām varat iepazīties, slēdzot distances līgumu.

Ja jums jau ir ģimenes konts Platformā Pusdienlaiks.lv, tad jāveic distances līguma noslēgšana, atbilstoši šai instrukcijai:

Ja jums nav izveidots ģimenes konts Platformā Pusdienlaiks.lv, tad jādodas uz https://pusdienlaiks.lv, jāizveido konts, jāpievieno tam izglītojamais un jānoslēdz distances līgums, atbilstoši šai instrukcijai:

Ja Jūsu bērnam ir piešķirtas brīvpusdienas (t.sk. 1-4. klašu skolēniem), tad Jums pašreiz nekas nav jādara, jo bezmaksas ēdināšana tiks piemērota automātiski.

Visas detalizētās instrukcijas par to, kā pievienot bērnu un noslēgt līgumu ir atrodamas šeit: https://pusdienlaiks.lv/faq/1/25

Tehnisku problēmu un neskaidrību  gadījumā lūdzam sazināties ar Pusdienlaiks.lv atbalstu: atbalsts@pusdienlaiks.lv

Jautājumos par distances līguma noteikumiem lūdzam sazināties ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju SIA Baltic Restaurants Latvia; e-pasts: pusdienlaiks@daily.lv

Informācija par kavējumiem

Lūgums savlaicīgi brīdināt par skolēna neierašanos un atgriešanos skolā, sūtot SMS uz norādīto tālruni vai informējot klases audzinātāju! Ja mēs saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā līdz attiecīgās dienas plkst. 7:30 – 9:00, ēdināšanas maksa par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā. Tālruņa numurs saziņai 28 663 850.

Ar cieņu, Daily

e-pasts: sk.r66@daily.lv; www.daily.lv