Skolā ēdināšanu no 2017. gada 1. septembra nodrošina SIA Baltic Restaurants Latvia.

Skolā ēdināšana organizēta divas reizes dienā: brokastis un pusdienas.

Informācija par kavējumiem

Lūgums savlaicīgi brīdināt par skolēna neierašanos skolā klases audzinātāju, kā arī sūtot SMS uz tālruni 28 663 850 līdz attiecīgās dienas plkst. 7:30 – 9:00, norādot skolu, klasi, izglītojamā vārdu un uzvārdu.

Daily

e-pasts: sk.r66@daily.lv

www.daily.lv