Skola dibināta 1972. gadā. Tā atrodas pie plašā Viesturdārza un Vašingtona laukuma. Pa logiem paveras skats uz Dziesmu svētku 100-gadei veidoto memoriālo ansambli un Triumfa arku.

Skolas pastāvēšanas laikā ir mainījies nosaukums:

 • no 1972. līdz 1995. g. – Rīgas 66. vidusskola (bērniem ar skoliozi)
 • no 1995. g. 1. septembra līdz šim laikam – Rīgas 66. speciālā vidusskola (pamatojoties uz RD 1994. gada 13. decembra lēmumu Nr. 1644)
 • no 2020. g. 1. septembra – Rīgas 66. vidusskola (izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem)

Sākotnēji skolā atsevišķās klasēs bija iespēja apgūt vispārizglītojošo izglītības programmu un speciālo izglītības programmu izglītojamiem ar skoliozi. Mācības skolā notika latviešu un krievu valodā. Skola jau no dibināšanas laika bija mācību prakses vieta studentiem – ārstnieciskās vingrošanas speciālistiem, masāžistiem, topošajiem skolotājiem, t.sk.sporta. Laika gaitā mainījušies direktori, skolotāji, skolnieki.

Skolas direktori:

 • Mihails Adjutovs (1972. – 1979.)
 • Jeļena Perminova (1979. – 1988.)
 • Edvīns Ceriņš (1988. – 2015.)
 • Elita Guruli (2015. – pašlaik)

Skolas pastāvēšanas laikā ir bijuši šādi mācību pārziņi:

 • Felicita Glavņa – mācību pārzine
 • Tamāra Līventāle – mācību pārzine
 • Rūta Šaplaka – mācību pārzine
 • Irma Jufko – mācību pārzine
 • Lolita Trukšāne – mācību pārzine, direktora vietniece izglītības jomā 5. – 12. klasēs
 • Jeļena Perminova – speciālo klašu mācību pārzine
 • Inta Balode – speciālo klašu mācību pārzine
 • Gaļina Janaite – speciālo klašu mācību pārzine
 • Sofija Golubecka – speciālo klašu mācību pārzine
 • Silvija Seile – speciālo klašu mācību pārzine, direktora vietniece IT jomā
 • Brigita Kārkliņa – sākumskolas klašu mācību pārzine
 • Elita Guruli – direktora vietniece izglītības jomā sākumskolas klasēs
 • Inese Želinska — direktora vietniece izglītības jomā sākumskolas klasēs
 • Ināra Gaile – ārpusstundu darba organizators
 • Agnija Grinberga – ārpusstundu darba organizators
 • Irēna Ņikitina – ārpusstundu darba organizators
 • Valentīna Kovaļova – ārpusstundu darba organizators
 • Ilze Kārkliņa – ārpusstundu darba organizators
 • Zigrīda Lūse – ārpusstundu darba organizators, direktora vietniece audzināšanas jomā

Vairāki skolotāji ir saņēmuši LR Izglītības un zinātnes ministrijas goda rakstus, tāpāt skolotāji ir izvirzīti dažādām nominācijām. Arī skola ir saņēmusi apbalojumus.

 • Signe Strautmane – 2006. /2007. m. g. – Sporta un interešu izglītības nominācija – labākā Rīgas vispārizglītojošā skola sporta darbā, 1. – 4. klašu grupā, organizators
 • Inita Purmale – 2006. g. – Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu sporta nominācija 2006 – labākais pedagogs- treneris bērniem ar īpašām vajadzībām
 • Rūta Šaplaka – 2007. g. – akcija “Rīgas sakarīgākais skolotājs – 2007”
 • Maija Liepkalna – 2007. g. – akcija “Rīgas sakarīgākais skolotājs – 2007”
 • Edvīns Ceriņš – 2008. g. – akcija “Rīgas sakarīgākais skolotājs – 2008”
 • Rūta Šaplaka – 2008. g. – LR Izglītības un zinātnes ministrijas Goda raksts
 • Inita Purmale – 2008. g. – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta nominācija “Zelta pildspalva” – Zelta pildspalva
 • Inita Purmale – 2010. /2011. m. g. Sporta un interešu izglītības nominācija – aktīvākā skola starpskolu sporta pasākumos, organizators I.Purmale
 • Rīgas 66. speciālā vidusskola – 2011. g. – Rīgas Nordea maratonā RD kauss minimaratona distancē – II labākais rezultāts skolu komandām
 • Rīgas 66. speciālā vidusskola –  2012. /2013. m. g. – Sporta un interešu izglītības nominācija “Rīgas sportiskākā skola” – III vieta
 • Rīgas 66. speciālā vidusskola – 2013. g. – Rīgas Nordea maratonā RD kauss minimaratona distancē – III labākais rezultāts skolu komandām
 • Inita Purmale – 2013. g. – LR Izglītības un zinātnes ministrija – atzinība par nozīmīgu iegildījumu bērnu un jauniešu ar invaliditāti sporta attīstībā
 • Rīgas 66. speciālā vidusskola – 2014. g. – Rīgas Nordea maratonā RD kauss minimaratona distancē – I labākais rezultāts skolu komandām
 • Andris Strautmanis – konkurss par labāko sporta darba organizatoru Rīgas pilsētas Ziemeļu rajonā – “Labākais sporta organizators Ziemeļu rajonā 2013. /2014. m. g.”
 • Rīgas 66. speciālā vidusskola – 2015. g. – Rīgas Lattelecom maratonā RD kauss minimaratona distancē – I labākais rezultāts skolu komandām

Daudzi skolēni vidusskolu beiguši ar izcilām sekmēm. Kā apliecinājumu tam absolventi saņēmuši zelta medaļu 7 reizes:

 • Natālija Peškova – 1981.
 • Iveta Padskočija – 1985.
 • Jeļena Revenoka – 1986.
 • Jeļena Romanova – 1988.
 • Anželika Kosjaka – 1988.
 • Inese Mališeva – 1991.
 • Ludmila Diļaktorskaja – 1991.

un sudraba medaļu 9 reizes:

 • Alla Zaharova – 1990.
 • Olga Šuļakova – 1990.
 • Andra Stravinska – 1990.
 • Dace Malhasjana – 1990.
 • Olga Berdjakova – 1990.
 • Natālija Gnoievaja – 1991.
 • Kristīne Bacānova – 1991.
 • Antra Belkeviča – 1991.
 • Imants Paeglis – 1991.

Kopš 2006. /2007. mācību gada par izcilām sekmēm tiek izsniegti Ministru kabineta Atzinības raksti.  Tādus mūsu absolventi ir saņēmuši 11 reizes:

 • Kārlis Želinskis – 2006.
 • Annija Sprīvule – 2006.
 • Jeļena Tribe – 2007.
 • Vija Ceriņa – 2008.
 • Vitālijs Smorodins – 2008.
 • Kristīne Gruntiņa – 2008.
 • Reinis Vāvers – 2010.
 • Edvīns Severs – 2010.
 • Jeļizaveta Tribe – 2010.
 • Ainārs Mirkšs – 2015.
 • Paula Strautmane – 2015.
 • Digna Strautmane – 2017.

Absolventi ir saņēmuši Rīgas domes Goda rakstus Par izciliem sasniegumiem mācību darbā un aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē 3 reizes:

 • Polīna Jaroslava Jakovļeva – 2015.
 • Samanta Straupmane – 2015.
 • Viktorija Verhovceva – 2015.

2015. gadā vairāki skolēni saņēma Vītolu fonda stipendiju:

 • Polīna Jaroslava Jakovļeva – Apdrošināšanas kompānijas ERGO stipendija. RTU Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultāte – Enerģētika un elektrotehnika.
 • Viktorija Verhovceva – A/S “Citadeles banka” stipendija – RSU Medicīnas fakultāte – Medicīna.
 • Ainārs Mirkšs – Birutas Heisteres stipendija – LU Ekonomikas un Vadības fakultāte – Ekonomika.

Par pieteikšanos Vītolu fonda stipendijai lasīt šeit.

Skolā dažādos laikos ir strādājuši 14 šīs skolas absolventi vai bijušie skolēni:

 • Elita Guruli, dz. Ūdre – sākumskolas skolotāja, direktora vietniece izglītības jomā sākumskolas klasēs, direktore
 • Irēna Tribe, dz. Baikova – angļu valodas skolotāja
 • Jeļena Komarova – sākumskolas skolotāja
 • Nadežda Jašnova, dz. Jegorova – ķīmijas laborante
 • Aija Urga, dz. Miķelsone – matemātikas un informātikas skolotāja pamatskolā
 • Svetlana Iļjina, dz. Timohina – ģeogrāfijas skolotāja
 • Dace Melbārde, dz. Šmite – sākumskolas skolotāja, sekretāre
 • Inese Želinska, dz. Kārkliņa – skolotāja palīgs, sākumskolas skolotāja, direktora vietniece izglītības jomā sākumskolas klasēs
 • Ella Ņesterenko, dz. Radionova – krievu valodas un literatūras skolotāja
 • Alīna Ivanova, dz. Daņilova – sākumskolas skolotāja
 • Vita Laicāne, dz. Jaroščuka – horeoterapijas skolotāja
 • Jeļena Šidlovska, dz. Tribe – sākumskolas skolotāja, angļu valodas skolotāja pamatskolā
 • Aiva Smelcere – kulturoloģijas skolotāja

Ir izveidojušās vairākas skolotāju dinastijas.

Iepriekš minētais vedina domāt, ka skolai ir laba aura, kas aicina atgriezties.