Vakances amats: Logopēds

Darba pienākumi:

Veikt izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas attīstības izvērtēšanu, attīstības dinamikas izpēti, nodrošināt izglītojamajiem individuālās nodarbības. Nodrošināt pārskatu, atskaišu un izvērtējuma sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei. Strādāt atbalsta personāla komandā.

Prasības kandidātiem:

MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” atbilstoša izglītība. Mācību un korekcijas darba satura plānošana un īstenošana. Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes. Logopēda darba pieredze.

Piedāvājums:

Darbs uz noteiktu laiku – esošā darbinieka prombūtnes laiku. Mēneša alga pirms nodokļu nomaksas  900 euro (bruto).

Piezīmes:

Dokumentus – pieteikuma vēstuli, CV līdz 10.03.2023. sūtīt uz e-pastu: r66vs@riga.lv. Tālrunis uzziņām 29113538

Rīgas 66.vidusskola, Katrīnas iela 4, Rīga

Vakances amats: Sociālais  aprūpētājs

Darba pienākumi:

  • veikt sociālās aprūpes sniegšanu izglītojamiem; ievērot sociālās aprūpes ētiskos aspektus; ievērot darba gaitā iegūtās informācijas konfidencialitāti;
  • spēt sadarboties un strādāt komandā; rūpēties par izglītojamo drošību;
  • sadarboties ar pedagogiem un multiprofesionālās rehabilitācijas komandu, īstenot plānoto darbu.

Prasības kandidātiem: augsta atbildības sajūta, teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja strādāt komandā, valsts valodas prasme.

Piedāvājums: Darbs uz nenoteiktu laiku, viena slodze, normālais darba laiks. Mēneša alga pirms nodokļu nomaksas  620 euro (bruto). Veselības apdrošināšanas polise.

Piezīmes:

Dokumentus – pieteikuma vēstuli, CV, līdz 10.03.2023. sūtīt uz e-pastu: r66vs@riga.lv. Tālrunis uzziņām 29113538

Rīgas 66.vidusskola, Katrīnas iela 4, Rīga