Matemātikas skolotājs/a

Darba pienākumi: saskaņā ar amata aprakstu īstenot matemātikas programmu  atbilstoši Valsts izglītības standartam.

Prasības kandidātiem: izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Piedāvājums: saskaņā ar tarifikāciju, plānotā algas likme no 900 euro.

Piezīmes: CV lūdzam sūtīt uz skolas e-pastu r66vs@riga.lv; tālrunis uzziņām 29113538, Rīgas 66. vidusskola, Katrīnas ielā 4, Rīga.

Pagarinātās dienas grupas skolotājs/a

Darba pienākumi: saskaņā ar amata aprakstu īstenot pagarinātās dienas grupas skolotāja darbu sākumskolā.

Prasības kandidātiem: izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

Piedāvājums: saskaņā ar tarifikāciju, plānotā algas likme 907 euro.

Piezīmes: CV lūdzam sūtīt uz skolas e-pastu r66vs@riga.lv; tālrunis uzziņām 29113538, Rīgas 66. vidusskola, Katrīnas ielā 4, Rīga.

Apkopējs/a

Darba pienākumi: saskaņā ar amata aprakstu īstenot apkopējas darba pienākumus.

Prasības kandidātiem: atbildīga attieksme pret veicamo darbu, labas komunikācijas un valsts valodas prasmes.

Piedāvājums: darba alga pirms nodokļu nomaksas 500,00 euro, 1 slodze.

Atlaide Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā.

Piezīmes: CV lūdzam sūtīt uz skolas e-pastu r66vs@riga.lv; tālrunis uzziņām 29113538, Rīgas 66. vidusskola, Katrīnas ielā 4, Rīga.